Activitats

Divendres, 8 Setembre 2023

Dia · Setmana

12:00

Títols, SET i CAP

Gestió acadèmica, Orientació universitària - Teams

Dimarts, 12 Setembre, 2023

09:00

TFG: convocatòria temàtica

Gestió acadèmica, Orientació universitària - Teams

13:00

Reconeixement de l'experiència laboral

Gestió acadèmica, Orientació laboral - Teams

15:30

TFG: convocatòria temàtica

Gestió acadèmica, Orientació universitària - Teams

Dimecres, 13 Setembre, 2023

16:00

Sessions informatives matrícula estudiants actuals màster

Gestió acadèmica, Màsters i postgraus - Teams

Dijous, 14 Setembre, 2023

15:00

Modificacions de matrícula (Graus)

Gestió acadèmica, Orientació universitària - Teams