Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la UE i OIEl Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals està adreçat prioritàriament a persones estudiants universitàries, graduades o llicenciades de la UAB, que tinguin interès a conèixer les oportunitats de pràctiques i feina a les institucions i agències de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals –i a entrenar-se pels processos de selecció que s’hi convoquen regularment–.

Objectiu formatiu:

Fomentar la presència, l'ocupabilitat, la mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i graduades de la UAB com a funcionàries i contractades públiques internacionals a les institucions europees i internacionals.

 • Concursos i ofertes d’ocupació a les institucions i agències de la Unió Europea.
 • Ofertes d’ocupació a l’Organització de Nacions Unides i les seves agències internacionals.
 • Ofertes d’ocupació d’organitzacions internacionals de caràcter europeu i d’altres continents.
 • Ofertes d’ocupació de les principals ONG’s del Tercer Sector amb presència internacional.

 • Sessió 1: Introducció a les Institucions Europees i Organitzacions Internacionals. La funció pública internacional. Diferents vies de desenvolupament professional en agències i institucions europees i internacionals. Processos de selecció de Nacions Unides i agències vinculades. Taller de cerca de convocatòries i ofertes de treball internacional. Claus per a la redacció del CV i de la carta de motivació per a concursos internacionals.
 • Sessió 2: Processos de selecció de la UE, d’Organismes Europeus i d’Organitzacions Internacionals. Eines de cerca de feina. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació dels tests psicomètrics dels processos de selecció internacionals. Claus per a una bona estratègia de preparació dels processos de selecció internacionals: anàlisi DAFO i objectius SMART.
 • Sessió 3: Processos de selecció en el Tercer Sector. ONG’s i entitats de cooperació al desenvolupament en tercers països. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials requerides en els àmbits de treball internacional. Competències psicològiques: resiliència, treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Taller de comunicació verbal i no verbal. Primer simulacre d’exercici escrit i d’estudi de casos.
 • Sessió 4: Tècniques i eines per a la negociació col·lectiva i mediació internacional. Recursos i consells per a l’entrevista estructurada en els processos de selecció internacional. Segon simulacre d’exercici d’estudi de casos. Simulacre de la dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.
 • Sessió 5: Entrevistes estructurades individualitzades. Lliurament individualitzat de l’informe de rendiment acadèmic (amb les valoracions i correccions del CV, la carta de motivació, els dos estudis de casos i la dinàmica de grup). Assessorament individualitzat sobre aquelles competències i habilitats organitzatives, interpersonals, socials i comunicatives a desenvolupar i integrar per a l’òptima preparació de cada etapa dels diferents processos de selecció internacionals.

Metodologia:

El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis i test específics, simulacres de proves, dinàmiques de grup, materials audiovisuals i una interacció i participació continuades de les persones assistents.

Es completa amb una sessió individualitzada posterior amb cada persona assistent per tal de lliurar-li l’informe personalitzat sobre el seu rendiment i els resultats de les diferents proves i simulacres, així com per assessorar-la sobre aquells elements i competències que ha d’estimular, millorar o integrar per tenir èxit en els processos de selecció.

Objectius específics:

 • Donar a conèixer els mecanismes i processos de selecció existents a la Unió Europea i en altres Organismes Internacionals.
 • Capacitar les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per a una òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.
 • Contribuir al creixement professional i personal de les persones estudiantes, graduades o llicenciades de la UAB.

Competències específiques:

 • Conèixer l’estructura i funcionament de les diferents vacants i processos de selecció internacionals i europeus existents.
 • Conèixer els mecanismes per identificar les ofertes d’ocupació i les claus per al desenvolupament professional en els contextos laborals internacionals.
 • Formar-se en les habilitats i coneixements necessaris per a superar els diferents processos de selecció.
 • Formació, preparació i orientació laboral a persones amb vocació de desenvolupar-se professionalment en el si de les Institucions Europees i Organismes Internacionals.

Competències transversals:

Fomentar el desenvolupament i la integració d’un conjunt de competències psicològiques, organitzatives, comunicatives i interpersonals aplicables a diferents contextos laborals internacionals.

José Díaz Lafuente. Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea. Doctor Internacional en Dret per la Universitat de València. Màster en Relacions Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió Europea al Col·legi d’Europa. Màster en Dret de la Unió Europea a la UNED.

Professor del Departament de Relacions Internacionals i Història Global de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Abans, professor de Dret i Institucions de la Unió Europea (Universitat Jaume I). Tècnic responsable de l’assessorament i de la formació en projectes europeus (Fundació General de la Universitat de València). Experiència prèvia com a docent en diverses universitats, com a cooperant internacional a països com l’Índia, el Senegal, Etiòpia i Argentina, i com a assessor en la Comissió de Desenvolupament al Parlament Europeu.

Actualment, és membre del Panell de Experts del Servei per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) del Ministeri d’Educació. Formador en coaching professional i educatiu i en mindfulness, ha realitzat diverses edicions d’aquest mateix curs a la Universitat de València, a la Universitat Jaume I de Castelló i a la Universitat Complutense de Madrid.

La coordinadora del programa de formació d'aquest curs és Laura Feliu Martínez, degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB i professora del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

Calendari:

 • Data d’inici: 05/03/2022
 • Data de finalització: 01/04/2022
 • Horari: dissabtes 5, 12, 19 i 26 de març de 9 a 14 h. El dissabte dia 2 d’abril s’acordarà amb cada alumne l’horari específic de la tutoria individual.

 

Places:

El curs tindrà un mínim de 12 alumnes i un màxim de 22. Es reservarà el 85% de les places per a persones estudiants, graduades o llicenciades de la UAB.


Accés i admissió:

Les dates d’inscripció són del 07/07/2021 al 22/02/2022. En el següent enllaç pots consultar la documentació que has d’adjuntar a l’hora de fer la inscripció i també com realitzar-la.

Places:

El curs tindrà un mínim de 12 alumnes i un màxim de 22. Es reservarà el 85% de les places per a persones estudiants, graduades o llicenciades de la UAB.
 

Documentació requerida per a la inscripció:

 • DNI, TIE o passaport vigent.
 • CV en format Europass.
 • Carta de motivació on s’explicitin els interessos i la motivació de la persona en la realització d’aquest curs.
 • Expedient acadèmic en el cas de les persones estudiants de Màster i de Doctorat que no hagin cursat els estudis a la UAB.
 • Resolució del ministeri d’Educació, Cultura i Formació Professional, de Beques de caràcter general per al curs 2020-2021, en el cas de les persones que vulguin optar a les places amb beca.

Cal enviar aquesta documentació en el moment de la inscripció al curs

 

Accés i admissió:

En cas de superar la demanda de places, s’aplicaran els criteris següents a l'hora d'assignar-les:

 1. S’assignaran a les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de qualsevol especialitat de la UAB.
 2. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret, per tractar-se de titulacions especialment relacionades amb organismes internacionals.
 3. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret segons la nota resultant del barem de l’expedient acadèmic del Grau que hagin cursat (en cas que no hagin cursat el Grau a la UAB, caldrà enviar escanejat l’expedient acadèmic del mateix a l’adreça occupational.mobility@uab.cat, amb l’assumpte “Expedient acadèmic”).
 4. En el cas quedin places vacants desprès d’aplicar els criteris anteriors, s’assignaran la resta de places amb els criteris següents:
a) Alumni UAB i alumnat de Màster i Doctorat dels centres de la UAB no inclosos en el criteri segon.
b) Alumnat de Grau d’altres estudis de la UAB no prioritzats.
c) Alumni i estudiants d’altres universitats.

Per qualsevol dubte o aclariment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça occupational.mobility@uab.cat.

La matrícula es realitzarà del 15/02/2022 al 22/02/2022.

 • 200 €: alumnat i persones graduades d'altres universitats.
 • 150 €: persones estudiants i graduades de la UAB.
 • 50 €: persones estudiants i graduades de la UAB que siguin becàries MECD del Curs 2020-2021 i que ho acreditin.(cal sol·licitar abans l'admissió, veure apartat anterior)