Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la UE i OI

Setena edició (2022) - en líniaEl Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals està adreçat prioritàriament a persones estudiants i titulades de la UAB que tinguin interès a conèixer les oportunitats de pràctiques i feina a les institucions i agències de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals, i també a entrenar-se pels processos de selecció que s’hi convoquen regularment.

Objectiu formatiu
Fomentar la presència, l'ocupabilitat, la mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i titulades de la UAB com a funcionàries i contractades públiques internacionals a les institucions europees i internacionals.

 • Concursos i ofertes d’ocupació a les institucions i agències de la Unió Europea.
 • Ofertes d’ocupació a l’Organització de les Nacions Unides i les seves agències internacionals.
 • Ofertes d’ocupació d’organitzacions internacionals de caràcter europeu i d’altres continents.
 • Ofertes d’ocupació de les principals ONG’s del Tercer Sector amb presència internacional.

 • Sessió 1: Introducció a les Institucions Europees i Organitzacions Internacionals. La funció pública internacional. Diferents vies de desenvolupament professional en agències i institucions europees i internacionals. Processos de selecció de Nacions Unides i agències vinculades. Taller de cerca de convocatòries i ofertes de treball internacional. Claus per a la redacció del CV i de la carta de motivació per a concursos internacionals.
 • Sessió 2: Processos de selecció de la UE, d’Organismes Europeus i d’Organitzacions Internacionals. Eines de cerca de feina. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació dels tests psicomètrics dels processos de selecció internacionals. Claus per a una bona estratègia de preparació dels processos de selecció internacionals: anàlisi DAFO i objectius SMART.
 • Sessió 3: Processos de selecció en el Tercer Sector. ONG’s i entitats de cooperació al desenvolupament en tercers països. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials requerides en els àmbits de treball internacional. Competències psicològiques: resiliència, treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Taller de comunicació verbal i no verbal. Primer simulacre d’exercici escrit i d’estudi de casos.
 • Sessió 4: Tècniques i eines per a la negociació col·lectiva i mediació internacional. Recursos i consells per a l’entrevista estructurada en els processos de selecció internacional. Segon simulacre d’exercici d’estudi de casos. Simulacre de la dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.
 • Sessió 5: Entrevistes estructurades individualitzades. Lliurament individualitzat de l’informe de rendiment acadèmic (amb les valoracions i correccions del CV, la carta de motivació, els dos estudis de casos i la dinàmica de grup). Assessorament individualitzat sobre aquelles competències i habilitats organitzatives, interpersonals, socials i comunicatives a desenvolupar i integrar per a l’òptima preparació de cada etapa dels diferents processos de selecció internacionals.

Metodologia:

El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis i test específics, simulacres de proves, dinàmiques de grup, materials audiovisuals i una interacció i participació continuades de les persones assistents.

Es completa amb una sessió individualitzada posterior amb cada persona assistent per tal de lliurar-li l’informe personalitzat sobre el seu rendiment i els resultats de les diferents proves i simulacres, així com per assessorar-la sobre aquells elements i competències que ha d’estimular, millorar o integrar per tenir èxit en els processos de selecció.

Objectius específics:

 • Donar a conèixer els mecanismes i processos de selecció existents a la Unió Europea i en altres Organismes Internacionals.
 • Capacitar les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per a una òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.
 • Contribuir al creixement professional i personal de les persones estudiantes, graduades o llicenciades de la UAB.

Competències específiques:

 • Conèixer l’estructura i funcionament de les diferents vacants i processos de selecció internacionals i europeus existents.
 • Conèixer els mecanismes per identificar les ofertes d’ocupació i les claus per al desenvolupament professional en els contextos laborals internacionals.
 • Formar-se en les habilitats i coneixements necessaris per a superar els diferents processos de selecció.
 • Formació, preparació i orientació laboral a persones amb vocació de desenvolupar-se professionalment en el si de les Institucions Europees i Organismes Internacionals.

Competències transversals:

Fomentar el desenvolupament i la integració d’un conjunt de competències psicològiques, organitzatives, comunicatives i interpersonals aplicables a diferents contextos laborals internacionals.

José Díaz Lafuente. Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió Europea. Doctor Internacional en Dret per la Universitat de València. Màster en Relacions Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió Europea al Col·legi d’Europa. Màster en Dret de la Unió Europea a la UNED.

Professor del Departament de Relacions Internacionals i Història Global de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Abans, professor de Dret i Institucions de la Unió Europea (Universitat Jaume I). Tècnic responsable de l’assessorament i de la formació en projectes europeus (Fundació General de la Universitat de València). Experiència prèvia com a docent en diverses universitats, com a cooperant internacional a països com l’Índia, el Senegal, Etiòpia i Argentina, i com a assessor en la Comissió de Desenvolupament al Parlament Europeu.

Actualment, és membre del Panell de Experts del Servei per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) del Ministeri d’Educació. Formador en coaching professional i educatiu i en mindfulness, ha realitzat diverses edicions d’aquest mateix curs a la Universitat de València, a la Universitat Jaume I de Castelló i a la Universitat Complutense de Madrid.

La coordinació acadèmica del programa de formació d'aquest curs és de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.

Calendari:

 • Data d’inici: 05/03/2022
 • Data de finalització: 01/04/2022
 • Horari: dissabtes 5, 12, 19 i 26 de març de 9 a 14 h. El dissabte dia 2 d’abril s’acordarà amb cada alumne l’horari específic de la tutoria individual.
 • Modalitat: format no presencial.

El curs tindrà un mínim de 12 alumnes i un màxim de 22. Es reservarà el 85% de les places per a persones estudiants, graduades o llicenciades de la UAB.

 

Accés i admissió:

El calendari d’inscripció i matrícula és el següent:

 • Període d’inscripció: 03/12/2021 a 16/02/2022
 • Comunicació d’admissions: 18/02/2022
 • Matrícula i pagament: 21/02/2022 a 28/02/2022

 

Documentació requerida per a la inscripció:

 • DNI, TIE o passaport vigent.
 • CV en format Europass.
 • Carta de motivació on s’explicitin els interessos i la motivació de la persona en la realització d’aquest curs.
 • Expedient acadèmic en el cas de les persones estudiants de Màster i de Doctorat que no hagin cursat els estudis a la UAB.
 • Resolució del ministeri d’Educació, Cultura i Formació Professional, de Beques de caràcter general per al curs 2020-2021, en el cas de les persones que vulguin optar a les places amb beca.

Cal adjuntar aquesta documentació en el moment de la inscripció al curs a través del formulari.

 

Assignació de places:

En cas de superar la demanda de places, s’aplicaran els criteris següents a l'hora d'assignar-les:

 1. S’assignaran a les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de qualsevol especialitat de la UAB.
 2. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret, per tractar-se de titulacions especialment relacionades amb organismes internacionals.
 3. En el cas que calgui, es prioritzaran les persones Alumni UAB i l'alumnat de Màster i de Doctorat de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Dret segons la nota resultant del barem de l’expedient acadèmic del Grau que hagin cursat (en cas que no hagin cursat el Grau a la UAB, caldrà adjuntar escanejat l’expedient acadèmic en el formulari de sol·licitud).
 4. En el cas quedin places vacants desprès d’aplicar els criteris anteriors, s’assignaran la resta de places amb els criteris següents:
a) Alumni UAB i alumnat de Màster i Doctorat dels centres de la UAB no inclosos en el criteri segon.
b) Alumnat de Grau d’altres estudis de la UAB no prioritzats.
c) Alumni i estudiants d’altres universitats.

 • 200 €: alumnat i persones graduades d'altres universitats.
 • 150 €: persones estudiants i graduades de la UAB.
 • 50 €: persones estudiants i graduades de la UAB que siguin becàries MECD del Curs 2020-2021 i que ho acreditin.

Formulari d'inscripció