Teaching quality
Geografia i Ordenació del Territori
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Geog i ord del territori + Llic Geografia 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura Geografia 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia 
1999 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Geografia