Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Oberta la convocatòria de professorat substitut per al curs 2023-2024

31 maig 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

La UAB obre una convocatòria per crear les borses de professorat substitut per a cadascuna de les àrees de coneixement. Amb aquestes borses es cobrirà la docència amb la nova figura del professor substitut per suplir el professorat permanent que tingui reduïda la seva activitat docent, així com altres necessitats de cobertura que es produeixin de forma sobrevinguda al llarg del curs. El termini de presentació estarà obert entre el 8 i el 16 de juny.

Programa Serra Húnter

L'entrada en vigor de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) ha portat canvis notables en la contractació de professorat de cara al curs 2023-2024. Una de les principals novetats és la incorporació del professorat substitut, que és la figura que han d’utilitzar les universitats per cobrir el potencial docent que allibera el professorat permanent que suspèn temporalment la prestació de serveis per aplicació del règim de permisos, llicències o situacions administratives, o altres situacions que impliquin una reducció de la seva activitat docent. És per això que la UAB obre la convocatòria per a seleccionar professorat substitut. Del 8 al 16 de juny, els docents que vulguin optar a un contracte de substitut podran presentar la seva candidatura al portal https://seleccio.uab.cat.

Les candidatures poden presentar-se a una o a diverses àrees de coneixement, i els únics requisits d'admissió són disposar d’una titulació universitària de grau o equivalent relacionada amb l’àrea de coneixement i tenir el certificat C de català (o nivell equivalent). En cas que no disposi del certificat de català, la persona candidata tindrà una moratòria d'un any per acreditar-lo un cop hagi estat contractada. Es crearà una borsa per a cada àrea, i les primeres contractacions es faran coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2023-2024. La borsa també servirà per a cobrir possibles substitucions sobrevingudes al llarg del curs.

Els contractes seran a temps parcial, exclusivament per impartir docència, i amb una dedicació d’entre 6 i 24 crèdits.

Trobareu el detall d’aquesta nova figura a la Normativa del professorat substitut i, properament, el detall de la convocatòria al Web de personal acadèmic.

Dins de