Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB impulsa importants mesures d'estalvi d'aigua davant la sequera a Catalunya

30 nov. 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Davant de la greu sequera que afecta Catalunya, la UAB ha posat en marxa un conjunt de mesures d'estalvi i d'eficiència de l'ús de l'aigua al campus així com de millora d'algunes infraestructures.

Aixeta amb una gota d'aigua

Davant de la greu sequera que afecta Catalunya, la UAB ha posat en marxa un conjunt de mesures d'estalvi d'aigua, que s'ajusten al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, reforçat pel Decret llei 1/2023 pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

Tots els centres de la UAB (campus de Bellaterra i unitats docents de Sabadell, Badalona i Barcelona) pertanyen a la unitat d’explotació de la xarxa Ter-Llobregat, d’acord amb la procedència dels seus recursos hídrics. Des de l’1 de març de 2023 el sistema Ter-Llobregat està en situació d’excepcionalitat, i des del dimecres, 29 de novembre, s’ha activat un nou escenari de preemergència. Per fer front a aquests escenaris, la UAB està prenent una sèrie de mesures al campus de Bellaterra.

Des de l'entrada de situació d'excepcionalitat, al març, la UAB ja va adoptar algunes mesures a partir de les restriccions dictades per la Generalitat de Catalunya i aplicables a tots els usuaris: pel que fa al reg, només es reguen zones de goteig i supervivència d’arbrat amb aigua de la xarxa d’abastament. Globalment s’han deixat de regar 7 hectàrees amb reg d’aspersió, una superfície que equival aproximadament al 78 % de la superfície de reg del campus.

Una altra mesura que es va aplicar és que el Servei d’Activitat Física (SAF) va tancar la banyera d’hidromassatge i no rega el camp de futbol de gespa artificial. I una altra mesura que ja s'aplicava és que no s’efectuen neteges exteriors amb aigua de la xarxa d’abastament, com ara carrers, façanes, mobiliari urbà o vehicles.

Mesures addicionals que aplica la UAB

A més a més, la UAB està aplicant altres mesures addicionals que s'afegeixen a les que imposa la normativa vigent. És el cas de les instal.lacions de docència i recerca, que afecten a canvis d'hàbit. Per exemple, s'han instal.lat quatre sistemes de refredament de circuit tancat en espais de docència i recerca, que suposaran un estalvi anual previst de 293.000 litres d'aigua. En aquestes instal·lacions es canvia també el format de la pràctica per tal de minimitzar el consum d'aigua. 

També s’ha fet una revisió i ajust dels polsadors de rentamans en diferents edificis per baixar els cabals a 3 l/min (fins ara alguns estaven entre 8-10 l/min), així com una reducció de la pressió de l’aigua al Servei d’Activitat Física. Al SAF s’han instal·lat airejadors (que representen una reducció de 8 l/min a 4 l/min), que arribaran al 65% del total de les dutxes.

També s’està fent una campanya de detecció i reparació de possibles fuites a la xarxa d'aigua. S’han reparat fuites detectades: en especial destaca una fuita reparada a finals del mes de març de 7 m3/h (168 m3 diaris) a l’entrada de la Facultat de Traducció i Interpretació.

A més, s’ha cancel·lat temporalment la creació de nous refugis climàtics previstos al campus, el que suposa una aturada de la plantació de vora 200 arbres.

Altres mesures en fase d’implantació

Paral·lelament, hi ha una sèrie de mesures que es troben en fase d’implantació, com ara la instal·lació de 10 comptadors amb telemesura propis de la UAB dins de l’edifici C.

També s'està en converses amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Agbar per un nou subministrament d’aigua regenerada al campus, provinent de l'estació depuradora de Riu Sec (EDAR-ERA Sabadell Riu Sec).

Totes aquestes mesures no només busquen afrontar la crisi actual, sinó també establir les bases per a un futur més sostenible. La UAB convida tota la seva comunitat a participar-hi activament, reconeixent la importància de preservar l'aigua com a recurs essencial per a les generacions futures. La Universitat reafirma així el seu compromís envers la sostenibilitat i la gestió responsable dels seus recursos.

 

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

    Dins de