Vés al contingut principal

La UAB és la primera universitat d'Espanya segons el Rànquing CyD

15 juny 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

La novena edició del rànquing per a les universitats espanyoles que elabora la Fundació CyD situa la UAB en primera posició, tot atorgant-li el major nombre d’indicadors dins del grup d’universitats de rendiment alt.

campus de la UAB

La Fundación CyD ha presentat els resultats de la novena edició del rànquing CyD per a les universitats espanyoles. Aquest rànquing s’elabora associat al rànquing internacional U-Multirank, amb el qual comparteix els principis metodològics i la majoria d’indicadors, amb l’afegit d’alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol. Aquesta edició inclou 79 universitats, 28 àmbits de coneixement i 3.052 titulacions.

El rànquing avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en 37 indicadors, tant per a la classificació institucional com per a la classificació dels 28 àmbits de coneixement. Els criteris estan estructurats en cinc dimensions: docència i aprenentatge, investigació, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació amb l’entorn.

En l'edició de 2022 s'ha afegit un àmbit de coneixement nou: Arquitectura, que se suma als analitzats en edicions anteriors: ADE, Agricultura, Biologia, Ciències de la terra/Geologia, Dret, Ciències polítiques, Educació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria de Materials, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Farmàcia, Física, Història, Infermeria, Matemàtiques, Medicina, Odontologia, Psicologia, Química, Sociologia, Treball Social i Veterinària.

El rànquing CYD classifica les universitats per grups de rendiment, alt, mig o baix, segons el resultat obtingut en cada criteri. En aquesta edició la UAB es la universitat que té un major nombre d’indicadors de tot l’Estat en el grup d’universitats de rendiment alt, amb un total de 28 indicadors (el mateix nombre que en l’edició anterior).

El grau de rendiment de la UAB és diferent segons les cinc dimensions del rànquing i els indicadors que inclou cadascuna d’aquestes.

Pel que fa a la docència i l’aprenentatge la UAB està en el grup de rendiment alt en 6 dels 9 indicadors: taxes de graduació de grau i de màster, taxa de graduació normativa de grau i de màster, taxes de rendiment de grau i de màster i taxa d’èxit de grau. Se situa entre les universitats amb un rendiment mitjà en atracció nacional (de màster) i en el grup de baix rendiment en l’atracció nacional (de grau).

Pel que fa a la recerca, la UAB també està en el grup d’universitats amb un alt rendiment en 6 dels 9 indicadors: publicacions per PDI (equivalent a temps complet), recursos externs, impacte normalitzat, publicacions altament citades, nombre de postdocs/PDI. Se situa en el grup de rendiment mitjà en trams de recerca vius i en el grup de rendiment baix en publicacions interdisciplinàries i publicacions en obert.

En quant a la transferència del coneixement, la UAB està en el grup de rendiment alt en 7 dels 8 indicadors: publicacions en col·laboració amb empreses, patents concedides per PDI, spin-off, finançament procedent de fonts privades, publicacions citades en patents i ingressos per llicències. En els indicadors de patents amb empreses i ingressos per formació continuada es troba en el grup de rendiment mitjà.

En orientació internacional la UAB se situa en el grup de rendiment alt en 6 dels 7 indicadors: màsters en llengua estrangera, professorat estranger, tesis internacionals, publicacions en col·laboració amb universitats estrangeres, mobilitat d’estudiants i pràctiques a l’estranger. Pel que fa a l’indicador de graus oferts en llengua estrangera la UAB se situa en el grup de rendiment mitjà. L’indicador que comptabilitza les pràctiques a l’estranger és l’únic en el que s’ha passat al grup de rendiment mitjà.

Per últim, la UAB presenta un rendiment alt en 3 dels 4 indicadors relatius a la implicació en el seu entorn: publicacions amb entitats regionals, en pràctiques en empreses de la regió i en publicacions amb empreses de la regió; i un rendiment mitjà en ingressos de recerca provinents de la regió.

Més informació:

Pàgina web del rànquing CyD
 

 

Dins de