Sala de premsa

Es publiquen les noves convocatòries del Fons de Solidaritat

Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat de la UAB dona suport a accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’educació per al desenvolupament a la UAB promogudes per la comunitat universitària.

18/12/2019

La FAS publica les bases reguladores de les dues convocatòries del Fons de Solidaritat. Una de les convocatòries (E2019-2020) va dirigida a estudiants de postgrau, de màster o de doctorat de la UAB i una altra (FSXXXVII) a PAS i PDI. Cadascuna d’elles té dues línies,  una línia adreçada a projectes i iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud, i una altra adreçada a activitats d’educació per la a justícia global dirigides a la comunitat universitària.  

Els projectes de la línia 1 hauran de ser, sempre que sigui possible, de cooperació interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de la gestió universitària de les contraparts.

Per altra banda, les activitats d’Educació per a la Justícia Global de la línia 2 s’han de dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació, amb l’objectiu de construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament just, equitatiu i sostenible.

El període per a la presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 7 de gener de 2020 i finalitzarà el 12 de març de 2020. Les propostes seran valorades per persones expertes en l’àmbit de la Cooperació Universitària per a la Justícia Global. A partir dels informes de les persones avaluadores i de l’assessorament de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, el president de la Fundació Autònoma Solidària serà l’encarregat de resoldre la convocatòria en nom del Patronat de la mateixa entitat.

Les bases i els formularis de les dues convocatòries estan disponibles al web de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). L’equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. Per a més informació, dubtes o assessorament, podeu adreçar-vos a la FAS o contactar amb l'Àrea de Cooperació i EpD al 93 581 40 41 o bé a fas.cooperacio@uab.cat.