Sala de premsa

Es convoquen les Beques Impuls 2019

Beques Impuls UAB

El Programa Impuls vol actuar per les persones amb discapacitat que troben més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.  
 

18/10/2019

La Fundació Autònoma Solidària, a través del Programa Impuls, que desenvolupa una línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb situació de dependència de la UAB, ha posat en marxa una nova convocatòria de les Beques Impuls, que garanteixen la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior. 
    
La documentació necessària per poder optar als ajuts de la convocatòria son: una fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual, una fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual o una fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2018-2019 formalitzada, entre altres documents.

El termini de presentació de la documentació indicada s’inicia el dia 21 d’octubre i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2019 a les 14:00 hores. El formulari normalitzat i la documentació complementària en paper s’haurà de lliurar personalment en les dates establertes de 10:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.

El curs passat, el lliurament d’aquestes beques va coincidir amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que va tenir com a tema els reptes per esdevenir una societat inclusiva. Aquest acte, celebrat el dia 11 de desembre, hi van participar, Gabriel Masfuroll, president del Consell Social de la UAB que va dir “vivim en un món que presenta moltes dificultats, i l'única via per superar-les és la inclusió de tota mena” i també una de les persones beneficiàries, l’Arnau Panicot el qual va voler fer incís en que, per parlar d’inclusió, cal recordar  que “ja no només per als estudiants discapacitats, sinó per a tots, les elevades taxes universitàries suposen un problema per a l’accés a la educació”.

Les beques es convoquen amb el finançament del Consell Social, que farà la seva aportació econòmica amb un total de  20.000 euros, dels quals, cada estudiant en podrà rebre com a màxim 3.000 euros. 

Per a obtenir més informació sobre la convocatòria i la documentació que cal presentar, consulteu les bases del programa, visiteu el web o adreceu-vos al PIUNE (Servei d’Atenció a la Discapacitat, Plaça Cívica, local A02. Telèfon 93 581 26 97. Correu electrònic: fas.piune@uab.cat).