Vés al contingut principal

Entra en vigor la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU)

12 abr. 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Des del 12 d'abril passat el funcionament de les universitats espanyoles està regulat per la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que deroga la LOU i la seva modificació posterior. Aquest canvi en el marc legislatiu de l'activitat universitària se suma a l'aprovació recent de les noves lleis de la ciència aprovades pel Parlament de Catalunya i pel parlament espanyol.

Estudiants

Els diferents apartats de la LOSU tracten aspectes diversos com l'autonomia, la qualitat i la internacionalització del sistema universitari, el sistema de govern i el règim econòmic de les universitats públiques, els drets dels diferents sectors de la comunitat universitària —alumnat, docents i personal administratiu—, l'organització dels ensenyaments o el règim específic de les universitats privades.

Algunes de les novetats introduïdes per la nova llei són la formació al llarg de la vida, la promoció de la ciència oberta i la ciència ciutadana, l'obligació de dedicar un percentatge del pressupost no inferior al 5 % a programes propis de recerca, la possibilitat de crear centres a l'estranger, el límit d'un 8 % de professorat amb contracte laboral temporal en la plantilla de personal docent i investigador o la possibilitat de modificar la forquilla d'hores lectives del professorat per ajustar-se, entre altres casos, a les responsabilitats derivades de la cura de persones dependents.

Una de les disposicions transitòries de la Llei determina que les universitats públiques tindran un termini màxim de dos anys per aprovar els nous estatuts i constituir un nou claustre i un nou consell de govern. Entre altres aspectes, els estatuts han d’establir el procediment per a l'elecció de rector o rectora, tot tenint en compte que el mandat de les persones titulars d'òrgans unipersonals electes serà, en tots els casos, de sis anys improrrogables i no renovables. La LOSU assenyala, també, que les estatuts han de garantir, en tots els òrgans col·legiats, el principi de composició equilibrada entre dones i homes per assegurar la igualtat efectiva.

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Educació de qualitat

Dins de