Sala de premsa

Cap a l’assoliment dels ODS a Catalunya

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Una trentena de docents participen a la formació del dia 6 de febrer organitzada a la Facultat de Veterinària per reflexionar sobre els reptes actuals de la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i conèixer els instruments que tant el Govern com la societat civil estan impulsant a Catalunya. 

 

12/02/2020

La formació, impartida per Meritxell Rota, tècnica analista del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), va facilitar informació actualitzada de l’estat de la definició dels programes específics així com d’indicadors de consecució dels ODS tant a nivell mundial com europeu. Es considera que en aquest moment, a les portes del 2020, s’inicia la “dècada de l’acció” pel que és urgent que totes les institucions passin de la sensibilització i planificació  a posar en marxa actuacions que permetin començar a revertir les tendències negatives tant pel que fa a l’impacte ambiental com a les desigualtats socials persistents. Aquesta activitat ha estat promoguda des del projecte d’innovació docent reconegut per l’OQD que porta per títol “Incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la docència a la Facultat de Veterinària”.

L’Agenda 2030 va ser aprovada al 2015 per les Nacions Unides i es concreta en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Cada territori ha definit la seva implementació adaptada a la seva realitat i reptes. En el cas de Catalunya, recentment la Generalitat ha definit 909 compromisos. A més, s’ha presentat un procés d’Acord Nacional en què les entitats i empreses són cridades a implicar-se en els ODS. 

La UAB, com la resta d’universitats de l’ACUP, va comprometre’s a impulsar els ODS. Existeixen diverses iniciatives a diferents nivells de la universitat. Des de la Fundació Autònoma Solidària, fa tres anys que s’està impulsant accions de sensibilització i formació adreçada a PDI i alumnat.