Sala de premsa Premsa i mitjans

Un estudi pioner analitza els efectes dels boscos sobre la salut humana

boscos ICTA-CREAF
Un grup de voluntaris ha participat en un estudi experimental de l’ICTA-UAB per analitzar els efectes potencials que tenen els boscos sobre la salut humana. La recerca vol aportar evidències científiques sobre els efectes d’una  passejada pel bosc en la salut emocional i física.

23/07/2018

Un grup de voluntaris va participar el proppassat divendres dia 20 de juliol en un estudi experimental que pretén analitzar els efectes potencials que tenen els boscos sobre la salut humana determinant la influència de la química del bosc sobre les persones. La recerca forma part del projecte “Boscos sans per a una societat saludable” desenvolupat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i el Centre de Recerca Ecològica i aplicacions Forestals (CREAF) i impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” amb la col·laboració de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, l’Hospital de Sant Celoni i el Grup Duet.

El projecte neix del creixent interès social i científic sobre els beneficis que el contacte amb el medi natural té per a la salut humana tant a nivell fisiològic i psicològic com emocional. Malgrat ja hi ha investigacions que indiquen possibles efectes de tipus fisiològic (enfortiment del sistema immunitari, la millora de les constants cardíaques i la pressió sanguínia, o l’equilibri dels nivells de cortisol, relacionats amb els nivells d’estrès), les evidències a dia d’avui encara no constitueixen una base prou sòlida per poder parlar d’un efecte físicoquímic directe i únic. Aquest estudi pretén aportar informació científica nova per tal de resoldre els enigmes d’aquesta disciplina emergent.

L’estudi experimental, desenvolupat per investigadors ICTA-UAB, i impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, remarca que el potencial terapèutic dels boscos no recau només en el benestar que pot produir una passejada pel bosc sinó en la possible interacció dels components químics que genera gran part de la vegetació amb la nostra salut. Aquests compostos tenen, entre d’altres, una coneguda acció bactericida. A més, l’estudi també sondeja l’efecte potencial de la microbiologia del bosc sobre les persones. IrsiCaixa col·laborarà en aquest punt, en les anàlisis de la microbiota del bosc i de les mostres de les persones voluntàries.

L’objectiu és contribuir a la recerca aprofundint en el paper de la química forestal i la seva possible repercussió sobre la salut de les persones. La investigació se sustentarà en una línia experimental.

La part experimental s’està duent a terme en boscos mediterranis d’alzines, sureres, pins i boscos de faig, en zones del Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera. En aquests indrets s’estan prenent mostres d’aire per analitzar i caracteritzar les substàncies químiques presents en l’atmosfera del bosc i s’estudiarà com varien les seves concentracions amb l’efecte de diferents variables com la composició d’espècies o la gestió dels boscos.

Experiment amb voluntaris al Montseny

La fase participativa, que es va iniciar divendres a l’alzinar de Sant Bernat (Sant Celoni. Montseny), determinarà com aquestes substàncies s’incorporen i es metabolitzen en el cos humà després d’una passejada pel bosc i quin efecte poden tenir sobre el nostre organisme. L’assaig amb els voluntaris es complementarà amb la presa de mostres per analitzar la química i la microbiologia del bosc en el mateix moment.

L’experiment s’ha dut a terme amb la col·laboració de voluntaris sans d’entre 20 i 40 anys. Al llarg del dia se’ls va convidar a passejar pel bosc i se’ls van extraure mostres de saliva, d’orofaringe i de sang en diferents moments de la jornada.