Sala de premsa Premsa i mitjans

Totes les datacions absolutes de la arqueologia de la Península Ibèrica, en una base de dades

Iber-Crono: totes les datacions absolutes de la arqueologia de  Península Ibèrica, en una base de da
Imatge de fons: Equip Draga UAB-CSIC
Prop d'un centenar d’arqueòlegs es reuneixen del 17 al 19 d’octubre a la Facultat de Filosofia i Lletres en una trobada científica que suposarà la posada en marcha d’Iber-Crono, una base de dades col·lectiva per recollir totes les datacions absolutes de la  historia Península Ibèrica, des del paleolític fins l’època medieval.

11/10/2016

El congrés “Cronometrías para la Historia de la Península Ibérica” s’ha organitzat davant la necessitat de sistematitzar i integrar de manera exhaustiva milers de datacions cronomètriques i els contexts històrics associats que s’hi han anat acumulant des de 1950. Actualment, l’accés a aquestes dades és difícil, degut al format en què es mostren, a la inconsistència en la presentació dels contexts associats i a la dispersió extrema de les publicacions que les recullen.

La proposta és fruit de les experiències i resultats de diversos projectes de recerca desenvolupats en el marc del Laboratori d’Arqueologia Quantitativa de la UAB, en col·laboració amb altres laboratoris europeus, que han permès dissenyar un primer model de base de dades, del qual es partirà per al debat teòric i metodològic que es durà a terme al congrés.

Iber-Crono recollirà datacions realitzades amb els mètodes de radiocarboni, urani-tori, potasi-argon, arqueomagnetisme i termoluminescència. Es concep com una eina d'accés obert, a la qual podran incorporar els seus resultats tots els professionals de l'arqueologia, història i història de l'art d'Espanya, Portugal, Gibraltar, Andorra i altres àrees adjacents implicades en els estudis realitzats, com el Sud de França o el Nord del Marroc. Inclourà, a més de la datació i la seva referència bibliogràfica, una descripció i les dades tècniques del context arqueològic estudiat, així com el lloc de procedència de les mostres datades.

El congrés que se celebra a la UAB, principal institució organitzadora, integra les institucions catalanes més importants vinculades amb el Patrimoni Arqueològic. El comitè organitzador està format per representants de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra,  Rovira Virgili, Girona, Lleida, ICREA, CSIC, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Museu d'Arqueologia de Catalunya i a la Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya.


Curs de mètodes cronomètrics
A més de l’intercanvi de resultats científics durant el congrés, el Laboratori d’Arqueologia Quantitativa de la UAB ha organitzat per als dies posteriors un curs de mètodes cronomètrics per a la recerca històrica per a estudiants de màster, doctorands i professionals de l’arqueologia de Espanya, Portugal, França i Itàlia. Els organitzadors han convidat alguns dels màxims experts mundials en la disciplina a participar-hi, entre els quals les professores Caitling Buck, Alexandra Bayliss, Marie Anne Vimet i els professors Vicente Lull, Francisco Javier Santos, Jorge Sanjurjo. Els materials didàctics d’aquest curs seran publicats en breu, juntament amb una selecció de les millors contribucions presentades al congres, per tal de configurar el primer manual universitari de tècniques cronomètriques.