Sala de premsa Premsa i mitjans

Setmana de l'accés obert als articles científics

OpenAccessLogo
Les biblioteques de la UAB organitzen una campanya de difusió de l’accés obert a la producció científica, adreçada als investigadors, en el marc de la International Open Access Week, que es celebra del 20 al 26 d’octubre a tot el món. La biblioteca de Ciència i Tecnologia (Escola d'Enginyeria) ha programat una jornada el proper dijous 23 d'octubre a les 13.30h.

08/10/2014

Una tercera part dels contingut del DDD, que estan tots en obert, la conforma la col·lecció d’articles científics, actualment més de 30.000.


L'accés obert a la informació científica consisteix a dipositar la producció de recerca a la xarxa de forma lliure i gratuïta com alternativa al paradigma de pagar per accedir a la informació generada a les pròpies institucions.

Per fer front a aquest propòsit cal vèncer la forta inèrcia que porta als investigadors a publicar majoritàriament, d'acord amb el model tradicional, a les editorials científiques, que condicionen l’accés  a la recerca publicada i retenen els drets d’explotació dels articles.

El principal objectiu de les xerrades és explicar com la UAB encara l’adopció de l’accés obert. Es pretén orientar els investigadors, especialment els joves, en l’adopció dels principis i polítiques d’accés obert per compartir coneixement, en consonància  amb els diferents programes públics de finançament de la recerca (Plan Nacional, Horizon 2002, etc.)

Es tractaran qüestions com ara: Quines opcions hi ha per publicar en obert?  Quin és el marc legal? Què passa amb els drets d'autor i d'explotació? Com repercuteix en els investigadors a l'hora de publicar?  Què fa la UAB al respecte? Com i per què hi participa el Servei de Biblioteques?

La UAB ja va publicar a l'any 2011 un mandat en que recomanava a tots els seus investigadors que publiquessin en accés obert.

L'accés obert i el Diposit Digital de Documents (DDD)
Quan parlem d’accés obert a la UAB cal parlar del repositori institucional, conegut per DDD (Dipòsit Digital de Documents). Actualment els repositoris són una les variables a tenir en compte per posicionar les universitats en els rànquings internacionals. El DDD allotja només continguts en obert i constitueix l’aposta per a l’accés obert a la UAB. Una tercera part dels contingut la conforma la col·lecció d’articles científics, actualment més de 30.000.

El conjunt de continguts del DDD dóna visibilitat a la UAB com a institució de recerca a través dels cercadors d’Internet. Actualment el repositori de la UAB està situat en la 11ª posició mundial segons el Ranking web de repositorios del mundo, per davant de moltes altres institucions superiors en tamany, especialització o recursos.

L'Accés Obert i la Comissió Europea
Segons la Comissió Europea un sistema que difón i permet l'accés a les dades i publicacions d'investigació pot accelerar el progrés científicL'objectiu de la Comissió és la d'optimitzar l'impacte de la investigació científica finançada amb fons públics, i per això considera essencial el lliure accés al coneixement. Per tant, la Comissió Europea declara que els resultats de la recerca finançada amb fons públics es poden difondre de manera més àmplia i més ràpida, en benefici dels investigadors, la indústria innovadora i ciutadans, mitjançant l'accés obert.

L'accés obert també pot augmentar la visibilitat de la recerca europea, i en particular ofereixen les petites i mitjanes empreses (PIME) l'accés a les últimes investigacions per a la seva utilitzacióL'estratègia de la Comissió és desenvolupar i implementar l'accés obert als resultats d'investigació dels projectes finançats pels programes marc de recerca de la UE, és a dir, el 7PM i Horitzó 2020.


Més informació: inscripció_openaccesweek