Sala de premsa Premsa i mitjans

Què respirem quan som al bosc?

Albert Bach Boscos

Un projecte impulsat per investigadors de l’ICTA-UAB caracteritza per primera vegada la química de l’aire per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani i detecta les concentracions màximes al juliol i agost, a primera hora del matí i de la tarda.

22/06/2020

El creixent interès científic i social sobre el potencial dels boscos com a font de benestar ha propiciat nombrosos estudis que evidencien els beneficis de l'exposició als ecosistemes forestals per a la salut humana. Investigacions recents assenyalen els compostos orgànics volàtils emesos per les plantes com a principals determinants dels efectes induïts pels boscos. Un dels principals grups d’aquests químics forestals són els monoterpens, que poden interactuar amb la salut de les persones amb destacades propietats antiinflamatòries, antitumorogèniques i neuroprotectores. Malgrat els estudis proporcionen cada vegada més evidència del paper dels monoterpens en la salut humana, encara hi ha pocs estudis que els caracteritzin per sota les copes dels arbres.

Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), realitzat en col·laboració amb investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, caracteritza per primera vegada la variabilitat d'aquests compostos durant el pic d'emissió anual de les plantes (de juny a novembre ), en un bosc mediterrani d'alzines del Parc Natural del Montseny.

Els resultats, publicats a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, mostren una gran variabilitat estacional i horària de les concentracions de monoterpens, amb pics d'emissions durant els mesos de juliol i agost. La recerca, liderada per l’investigador de l’ICTA-UAB Albert Bach, recull concentracions màximes a primera hora del matí (de 6:00 a 8:00) i a primera hora de la tarda (de 13:00 a 15:00). L’estudi també relaciona aquesta variabilitat en les emissions amb variables atmosfèriques com la temperatura, la radiació solar, la humitat i el dèficit de pressió de vapor. Aquests pics en les concentracions no es van registrar en la resta de mesos mostrejats, durant els quals les emissions van augmentar amb la radiació solar, assolint el seu punt màxim al voltant de les 14 hores, moment de major temperatura del cicle diari.

Els resultats implicarien que, durant l'estiu, les persones que caminen per aquest tipus de boscos estarien subjectes a una major absorció potencial de monoterpens en el seu torrent sanguini, especialment a primera hora del matí i a partir del migdia. A més, les concentracions obtingudes són similars o majors que en d’altres estudis que han demostrat la relació entre aquests compostos i la salut de les persones no només en el laboratori sinó també en el propi bosc.

Les conclusions de l’estudi són especialment rellevants perquè milloren la comprensió de la dinàmica dels monoterpens sota la coberta forestal i fomenten el desenvolupament de recerca aplicada sobre els efectes dels boscos en la salut humana, especialment de la regió de la Mediterrània.

Article de recerca:

Bach, A.; Yáñez-Serrano, A.M.; Llusià, J.; Filella, I.; Maneja, R.; Penuelas, J. (2020). Human Breathable Air in a Mediterranean Forest: Characterization of Monoterpene Concentrations under the Canopy. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph17124391

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar