Margarita Arboix és elegida nova rectora de la UAB

Margarita Arboix

Margarita Arboix va ser elegida nova rectora de la UAB a les eleccions que van tenir lloc el 19 de maig, segons els resultats definitius. Arboix, catedràtica de farmacologia, va obtenir el 60,56% del vot ponderat; i Antoni Méndez, catedràtic de física teòrica, el 39,44%.

19/05/2016

La catedràtica de farmacologia Margarita Arboix va ser elegida nova rectora de la UAB a les eleccions que van tenir lloc el 19 de maig, segons els resultats definitius.

Arboix, catedràtica de farmacologia, va obtenir el 60,56% del vot ponderat; i Antoni Méndez, catedràtic de física teòrica, el 39,44%.

La participació en el sector A va ser d'un 71,35%; al sector B, 24,17%; al sector C, 4,88%; i al sector D, 56,20%. La candidatura d'Arboix va guanyar a tots quatre sectors.

Les urnes van romandre obertes de 9:30 h. a 18:30 h. i les votacions es van desenvolupar amb plena normalitat al llarg de tota la jornada.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant sufragi universal lliure. El vot es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, de la manera següent:

- Sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat), un 51%
- Sector B (resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència), un 9%
- Sector C (estudiants de grau i postgrau), un 30%
- Sector D (personal d'administració i serveis), un 10%

La proclamació definitiva dels resultats serà el proper 23 de maig. Al web www.uab.cat/eleccions es pot consultar tots els resultats per centres i sectors.

Experta en farmacologia veterinària

Margarita Arboix, llicenciada en Ciències Biològiques per la UB i doctora en Ciències Biològiques per la UAB, s'incorpora a la UAB el 1976 al Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina, i el 1985 passa a desenvolupar la seva docència en els estudis de Veterinària.

Desenvolupa la seva carrera docent i investigadora a l'àrea de la farmacologia i assoleix el nivell de catedràtica el 1993. Dins la farmacologia, ha desenvolupat la seva recerca, bàsicament, en l'àrea de la farmacologia veterinària (malalties infeccioses i parasitàries), codirigint el Grup de Recerca Consolidat de Parasitologia Clínica i Terapèutica (UAB i UB). En aquest àmbit de treball, ha format part del Comitè Europeu de Medicaments Veterinaris de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, 1999-2006), i ha estat presidenta del Grup Europeu de Resistències Antimicrobianes (EMA 2001-2004), membre del Panel d'Additius per a Alimentació Animal de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA 2003-2007) i membre del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de la Nutrició (AESAN, 2003-2008).

És autora de més de 100 articles en revistes especialitzades i llibres. Ha participat en més de 40 projectes de recerca subvencionats per institucions públiques i per empreses privades, d'àmbit espanyol i internacional, els quals han donat lloc a publicacions científiques i 15 tesis doctorals. El 1995 crea el Servei d'Anàlisi de Fàrmacs que avui forma part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Paral·lelament i a la UAB, ha estat vicedegana i degana de la Facultat de Veterinària, cap del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, claustral, presidenta de la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI) i membre de nombroses comissions. Durant aquest anys va formar part del Board de l'Associació Europea de Facultats de Veterinària (1992-1995).

L'octubre de 2000 s'incorpora com a subdirectora general de Medicaments Veterinaris a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum. El 2005 assumeix la Direcció dels Serveis Territorials de Salut a Barcelona (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya). El 2010 torna a Madrid per assumir la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, i es reincorpora a la UAB el primer de gener de 2012.

Durant aquests anys, en els quals la seva activitat professional es va desenvolupar en d'altres institucions públiques, va continuar vinculada a la UAB, impartint classes al grau de Veterinària i a diferents màsters i dirigint treballs de tesis doctorals.

Més informació: Web d'eleccions

 

Notícies relacionades

Totes les notícies