La UAB ocupa la primera posició del rànquing CYD

Campus UAB

La UAB obté la màxima qualificació en rendiment en 29 dels 36 indicadors avaluats per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), fet que la situa en la primera posició en el rànquing, que avalua 73 universitats espanyoles.

22/05/2019

La Fundación Conocimiento y Desarrollo CYD ha presentat avui els resultats de la sisena edició del Rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d'universitats. La Universitat Autònoma de Barcelona obté el major rendiment possible en 29 (cinc més que en l'edició anterior) dels 36 indicadors del rànquing i el lidera seguida per l'Autònoma de Madrid i la Universitat de Navarra.

La classificació agrupa aquests indicadors en cinc "dimensions": ensenyament i aprenentatge, investigació, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i transferència de coneixement, sent a més la UAB líder també en aquesta última.

Dels 9 indicadors d'ensenyament i aprenentatge avaluats, la UAB obté la màxima qualificació en 7: taxa de graduació de grau, taxa de graduació normativa de grau, taxa de graduació de màster, taxa de graduació normativa de màster, taxa de rendiment de grau, taxa de rendiment de màster i taxa d'èxit de grau. En investigació la UAB obté la màxima qualificació en 8 dels 9 indicadors analitzats: fons externs d'investigació captats, fons externs d'investigació liquidats, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, postdoctorats, nombre mitjà de trams de recerca i professors funcionaris sense trams.

En transferència de coneixement són 7, dels 8 indicadors avaluats, els que atorguen a la UAB el màxim rendiment: fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides per professor, ingressos per llicències, spin-offs, publicacions citades en patents i ingressos de formació contínua. 5 dels 6 indicadors d'orientació internacional situen a la UAB en el grup d'alt rendiment: titulacions impartides en un idioma estranger, mobilitat d'estudiants, professorat estranger, tesis doctorals d'estudiants estrangers i publicacions internacionals.

Finalment, la UAB obté la màxima qualificació en 2 dels 4 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques en empreses de la regió i publicacions regionals.
En la seva sisena edició, el Rànquing CYD ha crescut en àrees de coneixement i titulacions per així arribar a un públic més ampli amb la possibilitat d'oferir la major representativitat del sistema universitari espanyol. S'han publicat resultats de 23 àmbits de coneixement i 2.522 titulacions per 73 universitats, que representen el 90% de les 81 universitats espanyoles amb activitat que imparteixen ensenyaments de grau.

Les dades incloses en el Rànquing CYD provenen de diverses fonts amb l'objectiu de possibilitar una àmplia informació: dades facilitades per les pròpies institucions, dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dades bibliomètriques i de patents.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), constituïda el desembre de 2002 amb una visió universitària i empresarial, té com a principal objectiu analitzar i promoure la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social del país, així com ampliar els vincles entre universitat i empresa.

Més informació:
http://www.rankingcyd.org/

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies