La UAB lidera dos projectes a Europa per millorar la gestió del trànsit aeri

La UAB lidera dos projectes a Europa per millorar la gestió del tràfic aeri

AGENT i PARTAKE proposen desenvolupar nous sistemes intel·ligents de gestió del trànsit aeri europeu, que permetran millorar l'eficiència del flux d'aeronaus, minimitzant els conflictes que poden generar. El pronòstic anticipa arribar als 17 milions de vols l'any el 2030, amb pics diaris de 50.000 vols.

15/05/2017

Europa, amb més de 35.000 vols al dia, té un dels espais aeris més transitats del món. L'any 2010, el sistema de gestió de trànsit aeri europeu (ATM) va controlar uns 9,5 milions de vols i el pronòstic anticipa arribar als 17 milions de vols a 2030, amb pics diaris de 50.000 vols.
 
La Unió Europea ha apostat perquè aquest sistema de gestió sigui més eficient i pugui absorbir l’augment previst de trànsit, amb el programa de finançament de projectes de recerca SESAR (Single European Sky ATM Research). Dos projectes que s’han posat en marxa, AGENT i PARTAKE, estan liderats per la UAB i tenen com a objectiu desenvolupar eines basades en les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) per facilitar una gestió de l’espai aeri més segura i eficient.

El projecte AGENT (Adaptive self-Governed aerial Ecosystem by Negotiated Traffic) incorpora l'ús intensiu de TIC per dotar les aeronaus de major capacitat en la resolució de conflictes. Proposa un nou sistema per gestionar les trajectòries dels avions, a través d’una eina que dóna suport als controladors de trànsit aeri i als pilots en situacions de conflicte entre aeronaus i els ofereix la possibilitat d’escollir la millor solució de canvi de trajectòria considerant característiques particulars a cada conflicte.

“La tecnologia desenvolupada permetrà integrar les tasques de separació entre aeronaus que gestionen els controladors amb les preferències de les aerolínies, a través de mecanismes de cooperació, amb l'objectiu d'oferir solucions que satisfacin els interessos de cada actor. Això es tradueix en què es podran crear noves connexions entre ciutats, augmentar les freqüències de vol i s'evitarà consumir combustible per maniobres innecessàries, el que reduirà emissions contaminants i costos”, explica Miquel Àngel Piera, catedràtic del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes  de la UAB i coordinador del projecte.

El projecte PARTAKE (cooPerative depArtuRes for a compeTitive ATM networK sErvice) desenvoluparà una eina que detecta el moment òptim d'enlairament de cada aeronau per millorar l'eficiència del trànsit d'aeronaus. El sistema ajudarà a la presa de decisions per prioritzar l'enlairament de les aeronaus que ja han finalitzat la seva escala i disposen del permís corresponent, tenint en compte no tan sols la informació sobre l'aeroport -estat de pistes d'enlairament i rodatge-, sinó també l'impacte de la trajectòria amb la resta de vols programats a l’espai aeri. D'aquesta manera, es pretén minimitzar les habituals intervencions dels controladors en la ruta per preservar la separació entre aeronaus.

El sistema parteix d’una anàlisi espaciotemporal dels plans de vol sol·licitats per les companyies aèries, identifica aquelles zones de l'espai aeri on la demanda és superior a la capacitat i ajusta els temps dels enlairaments.

“Cal tenir en compte que avui dia, tot i la gran quantitat de dades disponibles a temps real sobre l'estat de cada aeroport, aeronaus i sectors de l'espai aeri, així com de l'estimació de la seva evolució, no es disposa d'eines que permetin analitzar les interdependències espaciotemporals entre els esmentats actors”, explica Miquel Àngel Piera. “Aquesta eina permetrà coordinar les sortides de les aeronaus entre els diferents aeroports per facilitar les tasques de separació en ruta dels controladors aeris, i per tant, redundarà en beneficis econòmics per a les aerolínies i els aeroports, millorant la puntualitat en les hores programades d’aterratge”, apunta.

A més del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la UAB, els projectes compten amb la participació de l’empresa de base tecnològica Aslogic, la Universitat de Cranfield (Regne Unit), i la Universitat Tècnica de Braunschweig (Alemanya) en el cas del projecte AGENT, i l’Escola Nacional de l’Aviació Civil  (França) a PARTAKE.

Cap al cel únic europeu
El programa europeu SESAR va néixer de la necessitat de crear una visió integrada i comuna sobre l'evolució del sistema de gestió del trànsit aeri. Coordina i concentra totes les activitats de recerca i desenvolupament de la UE en aquest sector, amb l’objectiu de crear un espai aeri únic a la UE que tripliqui la capacitat, augmenti la seguretat, redueixi a la meitat els costos del trànsit aeri i disminueixi l’impacte ambiental dels vols.

Vídeo del projecte AGENT
Vídeo del projecte PARTAKE

 

Notícies relacionades

Marato TV3

La Marató de TV3 finançarà dos projectes de la UAB sobre malalties infeccioses

Els projectes “Immunoteràpia contra els patògens Eskape basada en les proteïnes bacterianes de captació de ferro”, coordinat per Susana Campoy i Jordi Barbé, i “Reconeixement selectiu de RNAs no codificants i cerca de noves dianes terapèutiques per combatre les infeccions bacterianes resistents als antibiòtics”, dirigit per Ester Boix, sumen un total de 275.000 euros de finançament. Llegir més

Totes les notícies