La UAB imparteix quinze mínors durant el curs 2016-2017

Estudiants

El proper curs, la UAB oferirà quinze mínors, itineraris per a estudiants de grau que permeten adquirir competències d'una disciplina diferent a la seva. Si superen els crèdits del pla d'estudis del mínor, tindran consideració de crèdits optatius i estaran acreditats al Suplement Europeu al Títol.

23/06/2016

El proper curs, la UAB oferirà quinze mínors, itineraris organitzats per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que tenen com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si es superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor, s'acreditarà en el Suplement Europeu al Títol. A més, els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de graduat i tindran consideració de crèdits optatius del pla d'estudis del grau.

L'oferta de mínors de la UAB permet a l'estudiant rebre una formació més especialitzada, més internacional i obtenir més competències de cara al mercat laboral.

Concretament, el curs 2016-2017, la UAB impartirà els mínors en Ciències del Llenguatge, Cultura Clàssica, Cultures i Literatures Romàniques Medievals, Desevolupament Sostenible i Ciutadania Global, Dificultat de Llenguatge i Veu, Estudis Alemanys, Estudis Bascos, Estudis d'Àsia Oriental, Estudis de Gènere, Estudis en Filosofia, Estudis Gallecs, Estudis Literaris i Culturals, Estudis Portuguesos, Evolució i Paleontologia Humana i Italià.

Més informació: Mínors

 

Notícies relacionades

Totes les notícies