Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB i Barcelona Activa reforçaran les oportunitats professionals dels graduats

ConveniBCNActivaUAB

La UAB i Barcelona Activa han signat el dijous, 19 de maig, un acord mitjançant el qual es compartiran les ofertes de feina i pràctiques en empreses entre ambdós organismes, i es personalitzaran les opcions per millorar competències i formacions per adquirir nous coneixements per emprendre.

19/05/2022

Amb l'acord es vol vincular l’expertesa de l’agència municipal en el mercat de treball i en orientació laboral i professional amb les persones titulades universitàries. 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Barcelona Activa han arribat a un acord de col·laboració per reforçar la sortida al mercat de treball de persones recent llicenciades i Alumni. El dijous, 19 de maig, el rector de la UAB, Javier Lafuente, i el director general de Barcelona Activa, Félix Ortega, han signat el conveni de col.laboració a les instal.lacions de la UAB, acompanyats de la vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, Anabel Galán-Mañas, la comissionada de Promoció d'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral, Raquel Gil, el director executiu d'Estratègies de Foment d'Ocupació, Paco Ramos, i la sots-directora del mateix organisme, África Cardona. Després de la signatura, tots ells han fet una volta pel campus, durant la qual els reponsables de la universitat han mostrat el Servei d'Ocupabilitat i el Parc de Recerca a la delegació de Barcelona Activa.

La UAB i Barcelona Activa col·laboraran amb un servei d’orientació professional i compartint les ofertes de feina i pràctiques en empreses que facilitaran la participació de la comunitat educativa de la UAB als processos de selecció que es gestionen des de l’agència municipal.   

Conjuntament, tindran lloc tant activitats formatives grupals per a la recerca de feina com per fer un canvi professional, de la mà d’experts en diversos camps de l’orientació i el mercat de treball, i es realitzaran accions a mida ajustades a les necessitats detectades per la Universitat i adreçades a les persones del col·lectiu universitari. Es farà especial incidència en el desenvolupament de les "soft skills" per avaluar i millorar les habilitats. 

A més, Barcelona Activa també posa a disposició serveis i activitats relacionades amb l’emprenedoria i l’ecosistema emprenedor, a les incubadores d’empreses de l’agència, i el cooperativisme, a través d’espais de referència com innoBA, que pot oferir noves idees i perspectives professionals als universitaris. 

‘Reskilling’ i ‘Upskilling’ 

L'Autònoma ajudarà a detectar les competències tècniques professionals que millorin l’ocupabilitat dels seus titulats mitjançant accions de formació de curta durada i que permetin el "reskilling" (adquisició de noves competències) i l’"upskilling" (incrementar les competències dins d’un determinat perfil). Com a cas precedent Barcelona Activa, amb la UAB, a través del Servei de Llengües, i el Consorci de l’Educació, van engegar una mesura de Reskilling Idiomes, aconseguint formar 1.000 persones en diversos idiomes, sobretot l’anglès.  

La UAB també compartirà amb l’agència municipal eixos d’interès, entre els que s’inclouen eines i metodologies d’aprenentatge, de perfilat de l’oferta i la demanda de feina, o suport dels col·lectius amb vulnerabilitat d’inserció.  

Durant 2021, Barcelona Activa ha acompanyat més de 16.000 persones en l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria, corresponents a més de 8.000 empreses i 1.500 projectes emprenedors. El 60% d’aquestes persones tenen estudis universitaris.