La UAB deixarà de generar 13.000 tones de CO2 gràcies a la compra del 100% d'energia verda

BombillaVerda

La UAB consumirà per primera vegada el 100% d’energia verda des del gener del 2018 fins al gener del 2020 (electricitat d’alta i baixa tensió) gràcies a la compra conjunta que s’ha fet amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Això suposarà que deixi de generar 13.017 tones de CO2 a l'any, estalvi equivalent a les emissions que generarien 36.000 viatges UAB-Barcelona en FGC cada dia durant un any sencer.

01/09/2019

Les emissions de CO2 seran 0 l'any 2018 i l’any 2019 gràcies al consum d'energia verda 100%, mentres que l’any anterior, el 2017, les emissions de CO2 associades al consum d’electricitat a la UAB van ser de 13.017 tones. L'energia verda la sumministrarà Endesa i Aura.

La Universitat Autònoma de Barcelona -juntament amb la resta de membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)- consumirà per primera vegada el 100% d’energia d’origen renovable o verda fins al gener del 2020 (electricitat i gas d’alta i baixa tensió) gràcies a la compra conjunta que s’ha fet amb el CSUC.

El CSUC -integrat per totes les universitats catalanes, dues universitats de Madrid, centres de recerca i parcs científics- ha comprat pel 2018 i el 2019 un volum d’energia de 1.135,29 GWh, que serà 100% d’energia verda).

Això suposarà que les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UAB associades al consum d’electricitat seran de 0 gCO/kWh l’any 2018 i l’any 2019 (mentres que l’any anterior, el 2017, les emissions de CO2 associades al consum d’electricitat a la UAB van ser de 13.017 tones).

L’adjudicació de subministrament energètic, tant en alta com en baixa tensió, realitzat en modalitat de subhasta, s’ha fet en dues fases: primer es va establir un acord marc (prorrogable a 4 anys) per a homologar vuit empreses que poguessin oferir, com a mínim, un 50% d’energia d’origen renovable; i després cada empresa seleccionada va oferir un percentatge d’energia d’origen renovable i un preu, la combinació dels quals, juntament amb la puntuació pel servei i informació obtinguda en la primera fase, ha donat lloc a l’adjudicatari final. D’aquestes s’han triat Endesa Energia i Aura Energia.

Així doncs, l’energia verda que consumirà la UAB provindrà d’energies renovables com poden ser la hidràulica, l’eòlica i la fotovoltaica, entre d’altres. Fins ara, el consum provenia del mix elèctric peninsular, on hi ha electricitat generada per centrals tèrmiques convencionals (de carbó, de cicle combinat, de cogeneració), per energia nuclear i per energies renovables. 

Amb aquesta licitació de compra d’energia no només s’ha aconseguit que el 100% de l’energia elèctrica subministrada fos 100% d’origen renovable sinó que també s’ha vist reduït el marge de comercialització que apliquen les companyies elèctriques a la UAB, passant de 1,019 a 0,88 €/MWh. D’aquesta manera es veu mitigat l’increment de preus que està patint el mercat de compra d’energia els darrers anys.

Consum energètic a la UAB

Tot i la reducció progressiva i constant dels darrers anys de consum energètic a la UAB, les condicions meteorològiques d’aquest darrer any han provocat un augment. Aquest últim any, el 2017, el consum d’energia a la UAB es va incrementar un 2,8%, i es van augmentar les emissions de CO2 un 20,9%. Així, pel que fa a l’electricitat s’ha reduït un 0,8%, i pel que fa al gas ha augmentat un 8,6%.

El subministrament energètic dels edificis de la UAB es distribueix de la següent manera: mitjançant electricitat el 59%, i mitjançant gas natural el 41%. El consum associat a la climatització dels edificis  (calefacció i refrigeració) depèn principalment de les condicions meteorològiques i les temperatures interiors dels espais fent que l’increment d’un grau en la temperatura en un espai suposi un increment de consum d’un 7% aproximadament.  

La UAB està considerada capdavantera en qüestions mediambientals a nivell estatal i també europeu. Ocupa el lloc 50 en el rànquing GreenMetric Ranking of World, sobre criteris ambientals que elabora anualment la Universitat d’Indonèsia. Aquest rànquing analitza més de 600 universitats d’arreu del món pel que fa a la sostenibilitat i les polítiques de gestió respectuoses amb el medi ambient, i valora, entre d’altres, aspectes com ara les infraestructures, l’ús de l’aigua i els transports.

 


 

Notícies relacionades

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Nota informativa de l'Equip de Govern

Informació en relació a la vaga convocada per algunes organitzacions sindicals dels col·lectius universitaris per als dies 20 i 21 d’octubre de 2020.

 
Vacuna

Comença la campanya de vacunació antigripal

Fins al 18 de desembre, el Servei Assistencial de Salut de la UAB administra la vacuna antigripal com a mesura de prevenció primària. La campanya de vacunació es posa a disposició de tot el personal que tingui un alt risc de patir complicacions relacionades amb la grip o formi part dels grups de risc.

Totes les notícies