La meitat de població desconeix la relació entre canvi climàtic i malalties infeccioses

OneHealth
istockphoto/nito100

Tot i que està àmpliament reconegut científicament que les malalties infeccioses apareixen i reapareixen a causa del canvi climàtic, un estudi amb participació de la UAB publicat a PlosOne posa de manifest que el 48,9% de la població enquestada ignora aquesta relació.

25/11/2020

La transmissió de determinades malalties infeccioses ha estat alterada per processos vinculats a anomalies climàtiques i mediambientals. S’espera que s’incrementin els brots infecciosos a les zones temperades del planeta a causa de l’escalfament global, i l’alteració de patrons climàtics com El Niño està alterant la presència, densitat, força i tota la dinàmica de transmissió de molts virus i patògens.

La comprensió de com la variabilitat climàtica afecta la transmissió d’aquestes malalties és important tant per als investigadors com per a la població general. Existeix una gran conscienciació sobre l’increment del canvi climàtic en els últims anys, però tot i així, sembla que encara hi ha un gran desconeixement sobre els efectes del canvi climàtic en les malalties infeccioses.

Un treball publicat recentment a la revista PLoS ONE, desenvolupat per estudiants del màster internacional Erasmus Mundus IDOH+ (Infectious Disease and One Health) coordinat entre la Université de Tours, la UAB i la Hannover Medical School, posa de manifest que gairebé la meitat de la població ignora la relació entre canvi climàtic i malalties infeccioses.

La recerca es basa en una enquesta transversal en la població general de diferents països, on va participar un total de 458 persones d’arreu del mon, per avaluar quins són els coneixements dels efectes del canvi climàtic sobre l'aparició de malalties infeccioses.  

Els resultats posen de manifest una manca de coneixements en la població general, però amb diferències marcades segons la nacionalitat i la formació dels enquestats. El 48,9% dels participants no s’havien plantejat abans la relació entre el canvi climàtic i les malalties infeccioses. Aquest percentatge baixa al 38,4% entre aquells amb coneixements sòlids de ciències naturals i arriba al 59,2% en les persones amb ocupacions no relacionades amb la ciència. Tot i això, l’enquesta també mostra que el coneixement i la conscienciació sobre el canvi climàtic no depèn de l’educació dels enquestats, ja que la comunicació científica en temes ambientals s’ha vist molt intensificada en els darrers anys.

La gran majoria dels participants (64,6%) tenia por de patir una malaltia infecciosa. A Europa les persones enquestades tenien menys por davant d’aquesta possibilitat (51,7%), en comparació amb els ciutadans nord-americans (71,4%) i els participants d'origen asiàtic (87,7%). Pel que fa a les mesures de protecció, la gran majoria dels enquestats (70,5%) comproven si cal vacunar-se abans de viatjar a un país tropical. En línia amb aquesta observació, més de la meitat dels enquestats (56,1%) tenien més por de contraure una infecció quan es viatja a una regió tropical, tot i que també es van detectar diferències basades en la nacionalitat: en aquest cas, el percentatge de participants de nacionalitat europea que afirmaven tenir por era el més elevat (72,0%), en comparació amb els ciutadans nord-americans (41,3%) i els participants d'origen asiàtic (37,7%).

Per a Max van Wijk i Soe Yu Naing, estudiants del màster Erasmus Mundus IDOH+ i autors principals de la recerca, “aquestes dades poden ajudar a establir mesures d'intervenció per sensibilitzar el públic en temes relacionats amb el canvi climàtic i les malalties infeccioses, dins del concepte One Health”.

La publicació ha estat fruit d’un treball en el marc del màster internacional Erasmus Mundus IDOH+ Infectious Disease and One Health. “Es tracta d’un treball encarregat amb finalitat docent, però amb continguts originals i aplicables a altres estudis científics”, explica la professora del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB Marga Martín, una de les coordinadores del curs.

Article científic:
Max van Wijk et al. (2020) Perception and Knowledge of the Effect of Climate Change on Infectious Diseases, PLoS ONE 15 (11): e0241579. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241579

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies