Sala de premsa Premsa i mitjans

La descàrrega d'aigua subterrània als oceans, essencial per als ecosistemes costaners

Descarga subterranea al mar

Un estudi en el que participa l'ICTA-UAB determina que la descàrrega d'aigua subterrània és una font molt important de nutrients als oceans costaners i que, per tant, representa un component essencial del funcionament i vulnerabilitat dels ecosistemes costaners, tant a escala local com global.

06/04/2021

En la revisió efectuada en aquest estudi es constata que la SGD aporta més nutrients que els rius en la major part (el 60%) de zones costaneres estudiades.

La SGD consisteix en una barreja d'aigua dolça d'origen continental i aigua salada que s'infiltra a l'aqüífer costaner. Es tracta d'una connexió hidrològica invisible entre els aqüífers costaners i el mar que, a més d'aportar aigua dolça al mar o a altres sistemes costaners (llacunes, aiguamolls), pot representar una font important de nutrients per a aquests ecosistemes. La SGD exerceix així un paper vital en el seu sosteniment i, en conseqüència, en els serveis i béns que ofereixen aquests ecosistemes (per exemple, activitats d'oci i aprovisionament d'aliments i d'aigua). A causa d'aquesta connectivitat subterrània, qualsevol impacte antropogènic en les aigües subterrànies costaneres, com l’extracció d'aigua, l'ús de fertilitzants o la infiltració d'aigües urbanes en els aqüífers, pot afectar la transferència de nutrients a l'oceà.

No obstant això, la importància de la SGD sovint s'ha obviat en comparació amb altres fonts (per exemple, rius o deposició atmosfèrica) degut al fet que la descàrrega no és fàcilment observable i quantificable perquè es produeix sota de la superfície de l'aigua. Per tant, quantificar els fluxos de nutrients derivats de la SGD és un repte que implica una àmplia gamma d'habilitats en oceanografia, hidrologia i biogeoquímica.

Ara, un grup d'investigadors internacionals liderats per Isaac Santos (Universitat de Gothenburg, Suècia), entre els quals es troba l'investigador de l'ICTA-UAB Valentí Rodellas, ha revisat les investigacions disponibles sobre els fluxos de nutrients derivats de la SGD a l'oceà costaner, i explica els seus possibles efectes biològics, discuteix les seves implicacions en la gestió de les aigües costaneres i els recursos biològics, i assenyala els reptes d'aquest camp de recerca. En aquest estudi, que publica Nature Reviews Earth & Environment, han participat investigadors d'universitats i institucions de Suècia, Austràlia, Xina, Estats Units, Alemanya, Corea i Japó.

L'estudi determina que els impactes biològics de la SGD poden ser positius, com incrementar la productivitat marina o la calcificació dels coralls, o negatius, com promoure l'eutrofització de les aigües costaneres, la proliferació d'algues o els esdeveniments d'hipòxia.

"Per tant, comprendre l’arribada de nutrients d'origen antropogènic a l'oceà costaner a través de la descàrrega d'aigua subterrània és crucial per a assegurar una gestió adequada de les aigües costaneres", indica Valentí Rodellas. Consideren que, lamentablement, atès que la SGD és essencialment invisible i altament variable al llarg de diferents costes, la gestió costanera enfronta dos riscos oposats: ignorar una font de contaminació potencialment important o desaprofitar recursos en una font potencialment petita. A més, atès que el paper de la SGD en el context ecològic, econòmic i social no està adequadament limitat, les estratègies i polítiques de gestió no poden ser efectives.

S'espera que el canvi climàtic i els canvis d’usos del sòl modifiquin els patrons d'ús global de l'aigua, afavoreixin l'augment del nivell del mar i la intrusió d'aigua de mar als aqüífers costaners, modificant la composició química i el volum de la descàrrega d’ aigua subterrània. "Per tant, s'espera que aquests canvis modifiquin els fluxos de nutrients de la SGD, però se sap poc sobre com l'augment de les pressions antropogèniques modificarà la qualitat i quantitat dels fluxos d'aigua subterrània cap a l'oceà", indica Isaac Santos. A més, el lent moviment de la SGD en relació amb els rius implica que els fluxos actuals de contaminants i nutrients reflecteixen aportacions passades, i els enfocaments de gestió s’haurien de preparar per càrregues creixents en les pròximes dècades. "Es requereix una comprensió adequada del paper de la SGD en el context ecològic, econòmic i social per desenvolupar estratègies i polítiques de gestió eficaços", conclou Rodellas.

 

Article de referència
Santos R, I.,  Chen, X., Lecher, A.L., Rodellas, V., et al. (2021). Submarine groundwater discharge impacts on coastal nutrient biogeochemistry. Nature Reviews Earth & Environment
Link: https://www.nature.com/articles/s43017-021-00152-0