La circularitat pot ser la solució a l'escassetat d'aigua

La circularitat pot ser la solució a l’escassetat d’aigua

AERIS, spin-off de la UAB, participa en el projecte europeu HYDROUSA, que ha creat diferents solucions d'innovació per pal·liar la falta d'aigua amb tecnologies naturals.

11/02/2021

El pla d'acció d'economia circular de la Comissió Europea té com a objectiu implementar solucions innovadores per recuperar i reutilitzar els recursos valuosos, i el reciclatge de l’aigua és una de les prioritats. Inspirat en aquesta tendència, HYDROUSA és un projecte de recerca que vol recuperar aigua de fonts no convencionals i revaloritzar-la mitjançant sistemes naturals, impulsant així també la vessant agrícola i energètica de la regió mediterrània des d’una perspectiva local. El projecte, finançat per la UE, involucra 28 socis de deu països, està coordinat per la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes (NTUA) i compta amb la participació de l’spin-off de la UAB AERIS.

Aquest 2021 el projecte entra en la fase més important perquè totes les solucions d’innovació ja estan desenvolupades i operatives, i ara es començaran a provar. Durant els pròxims dos anys es duran a terme experiments per demostrar que la circularitat pot ser la solució a l’escassetat d’aigua, i alhora és útil per impulsar el desenvolupament agrícola sostenible i la biodiversitat. Les illes gregues de Lesbos, Miconos i Tinos tenen sis llocs de demostració a gran escala de solucions sostenibles, innovadores i naturals per al tractament i gestió de l’aigua.

A l'illa de Lesbos, AERIS, spin-off de la UAB creada per experts del grup de recerca GENOCOV (UAB), ha desenvolupat i instal·lat un sistema que permetrà regenerar i valoritzar aigües residuals urbanes mitjançant un tractament biològic anaeròbic. Aquest tractament permet reduir la contaminació orgànica de l'aigua, produint a més energia en forma de biogàs. L'aigua, posteriorment, completa la seva depuració per mitjà d'un sistema d'aiguamolls artificials. Després d’un procés de desinfecció, aquesta aigua, rica en nutrients, s'utilitzarà per a la fertirrigació d'un sistema agroforestal. El fang produït al reactor anaerobi es compostarà i s'utilitzarà com a fertilitzant, i el biogàs es farà servir per alimentar un vehicle amb fins divulgatius. “Es tracta, doncs, d'un sistema de gestió d'aigües residuals autosostenible, on l'aigua, els nutrients i el fang produïts es reutilitzen amb importants beneficis ambientals i econòmics”, explica Óscar Prado, director d’AERIS.

A Miconos estan desenvolupant sistemes de recollida optimitzats d'aigua de pluja. Al petit poble d’Ano-Mera, una àrea agrícola remota, s'està provant un sistema de recol·lecció subterrània d’aigua de pluja. Aquesta aigua s'utilitza per regar un camp d'orenga, que després es revaloritza per produir olis essencials. En un altre sistema, l'aigua de pluja i el vessament superficial s'estan recol·lectant a l'aqüífer durant l'estació humida, i s'utilitzen per a la producció de lavanda durant l'estació seca.

Finalment, a Tinos es busquen solucions naturals i sostenibles per tractar i recuperar aigua i productes valuosos. D'una banda, s'està provant un sistema natural de dessalació basat en els principis d'evaporació i condensació, combinat amb un hivernacle per produir fruites tropicals, que es consumiran localment. Aquest sistema, basat en els manglars, produeix aigua de reg i sal comestible. S'ha desenvolupat, a més, una instal·lació ecoturística que presenta un cicle de gestió autosuficient d'aigua, energia i aliments.