Sala de premsa Premsa i mitjans

El catedràtic d'enginyeria química Javier Lafuente, elegit nou rector de la UAB

RectorJavierLafuente

El catedràtic d'enginyeria química, Javier Lafuente, ha estat elegit nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a les eleccions que han tingut lloc, per votació electrònica, els dies 27 i 28 d’octubre.

28/10/2020

El catedràtic Javier Lafuente Sancho ha estat elegit rector de la UAB per als pròxims quatre anys, segons els resultats de les eleccions que, per primera vegada, s'han fet mitjançant votació electrònica,i han tingut lloc els dies 27 i 28 d’octubre. Javier Lafuente succeirà a la que ha estat rectora de l'Autònoma de de 2016, Margarita Arboix.

La participació global ha estat d’un 11,47% (4.405 vots emesos).

Per sectors, en el sector A han votat 868 electors (un 67,44% del total), amb 674 vots al candidat; al sector B, 612 (un 20,39%), amb 432 vots al candidat; al sector C, 2.117 (un 6,62%), amb 1.336 vots al candidat; i al sector D, 808 (un 37,92%), amb 428 vots al candidat.

Als comicis de fa quatre anys, la participació global va ser d’un 10,74%.

Tenien dret a vot 38.361 membres de la comunitat universitària: 1.285 electors del sector A, 2.967 del sector B, 31.979 del sector C, i 2.130 del sector D. La proclamació dels resultats definitius per part de la Junta Electoral General de la UAB va tenrir lloc el 30 d'octubre passat. Al web www.uab.cat/eleccions es pot consultar tots els resultats per centres i sectors.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant sufragi universal lliure. El vot es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, de la manera següent: Sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat), un 51%; Sector B (resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència), un 9%; Sector C (estudiants de grau i postgrau), un 30%; i Sector D (personal d'administració i serveis), un 10%.

Catedràtic d’enginyeria química

Javier Lafuente (Barcelona, 1960), catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, es va llicenciar a la UAB en ciències químiques, en l'especialitat de química tècnica, el 1982, i es va doctorar cum laude en enginyeria química el 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà (UAB).

És director del Grup de Recerca en Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, i Compostos Orgànics Volàtils i Olors (GENOCOV), i director del centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS). Lafuente ha treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l'Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.

La seva recerca s'ha centrat en l'aplicació de sistemes biològics al tractament d'efluents contaminats. És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i ha dirigit 12 tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. Ha creat també dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l'aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents. Pel que fa a la gestió, ha estat director de grup de recerca, director de Departament, i vicerector d'Innovació i Projectes Estratègics des de 2016.

Més informació: 

Web d'eleccions

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS