Expertes de la UAB participen a la Comissió One Health del CCVC

Virus
istockphoto/kirstypargeter

Les professores Maria dels Àngels Calvo, Maite Martin i Natàlia Majó formen part de la nova comissió One Health constituïda pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC). La comissió serà un òrgan consultiu en malalties zoonòtiques, transmissibles entre animals i persones, per col·laborar en la gestió i el control de malalties com la Covid-19.

08/01/2021

El concepte One Health (Una Salut), promogut per la Unió Europea, indica que la salut humana, la salut animal i la salut mediambiental, així com la seva profilaxi, són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen. La Covid-19 ha posat en evidència que la salut és global i que les pandèmies s’han de tractar des d'aquesta perspectiva.

Amb la constitució de la Comissió One Health, el CCVC ha volgut crear un instrument de col·laboració amb l’administració catalana, que visibilitzi encara més el paper de la professió veterinària en la salut pública i que enforteixi la seva col·laboració amb l’administració. “Els veterinaris podem aportar molt a la salut pública: amb la comissió One Health ens posem al servei de la societat, de l’administració pública i dels mitjans de comunicació per aportar el nostre coneixement i expertesa”, explica el president del CCVC, Ricard Parés.

La comissió està formada per professionals de veterinària de reconegut prestigi i àmplia trajectòria profesional, entre els quals hi ha tres investigadores de la UAB: Maria dels Àngels Calvo, catedràtica de Sanitat Animal del Departament de Sanitat i d'Anatòmia Animals; Natàlia Majó, professora del mateix Departament i responsable del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Maite Martín, professora del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia,  degana de la Facultat de Veterinària i presidenta de la Conferència de degans i deganes de Facultats de Veterinària d'Espanya (CDVE). També forma part de la comissió l’investigador Lorenzo José Fraile, professor de la Universitat de Lleida (UdL).

El 60% de les malalties infeccioses són d’origen animal i, per tant, les zoonosis són un repte vigent per a la salut pública. Quan una malaltia afecta el conjunt de la població s’ha d’abordar des de la perspectiva epidemiològica independentment de l’espècie animal afectada. Els veterinaris poden aportar la seva experiència i coneixement en la gestió i control de malalties contagioses.

La política sanitària que els veterinaris apliquen en la producció animal ha afavorit que malalties humanes que fa anys tenien una elevada prevalença, actualment no suposin un problema. Alguns exemples han estat la tuberculosi i la brucel·losi; i avui, ho és el virus del Nil, que es presenta com un repte actual. Per això, és fonamental que els veterinaris i les veterinàries formin part dels equips interdisciplinaris de prevenció i lluita contra aquestes epidèmies.