Sala de premsa Premsa i mitjans

En marxa el projecte NEX-LABS, per a un sector agroalimentari més sostenible i resilient al mediterrani

Internet de les coses a l'agricultura
Istockphoto/Ekkasit919

Un consorci d'11 socis de 7 països del Mediterrani, liderat per la UAB, ha unit forces per fer front als reptes d'un creixement competitiu i inclusiu en el sector agroalimentari a través del projecte NEX-LABS. Contribuirà a implementar tecnologies netes als territoris més vulnerables a la manca d'aigua i a l'escalfament global.

23/10/2020

Al llarg de 30 mesos, NEX-LABS donarà suport a la implementació de tecnologies netes per al creixement sostenible i resilient del sector agroalimentari de la regió mediterrània. Un creixement basat en un ús més eficient de l'energia (solucions renovables/solars) i l'aigua (tractament d'aigües residuals, recollida d'aigua o solucions de reutilització) i complementat per l'ús de les Tecnologies de la Informació (Blockchain, Internet de les Coses (IOT), Intel·ligència Artificial (IA), Aprenentatge Automàtic i Big Data).

El projecte NEX-LABS està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa ENI CBC de la Conca del Mediterrani, que fomenta un desenvolupament econòmic, social i territorial just, equitatiu i sostenible en la zona. Amb un pressupost de 3 M €, es desenvoluparà mitjançant un enfocament Nexus, que implica treballar en comú per ajudar les regions i poblacions a fer front a crisis previsibles i prolongades. En aquest sentit, té l'objectiu de donar suport a la transferència tecnològica i la comercialització dels resultats de la recerca, enfortint els vincles entre la recerca, la indústria i altres actors del sector privat.

Laboratoris oberts per innovar i experimentar

NEX-LABS desenvoluparà laboratoris oberts a la participació (Living Labs). Al llarg de l'execució del projecte, es provaran, recomanaran i aplicaran tecnologies innovadores i integrades, complementades amb productes, serveis i programes per impulsar les empreses i entitats que participin.

Entre els agents als quals es dirigeix NEX-LABS es troben institucions públiques, com a ministeris i organismes nacionals, centres de recerca o universitats; pimes, entitats de l'ecosistema empresarial (empreses, organitzacions de transferència de tecnologia, parcs tecnològics, entitats de capital de risc, àngels inversors, entitats que col·laboren amb el debat públic o multiplicadors de la comunicació com a “think tanks”) i organitzacions de la societat civil.

Els principals resultats derivats de les activitats del projecte inclouran 2 Living Labs Oberts basats en un enfocament Nexus; 4 idees de negocis que es beneficiaran de subvencions per a la seva acceleració, 16 cupons per a testar i 42 cupons de proves de verificació, una escola d'estiu amb la participació de mig centenar d'empresaris, 6 spin-offs establertes amb 6 copatents registrades, un banc d'ocupació i 8 contractes de recerca conjunta.

Donar suport als territoris més vulnerables
 
Los territoris objectiu del projecte NEX-LABS es caracteritzen per l'escassetat d'aigua, la irregularitat de les precipitacions i la distribució de la població. A més, es tracta de territoris en què l'agricultura és el major consumidor d'aigua (70-90%), mentre que les projeccions del futur escalfament global impliquen una reducció de les precipitacions d'estiu (d'entre el 10 i el 30%) que amenaça més encara la disponibilitat d'aigua (es reduirà entre el 2 i el 15%) i la productivitat agrícola (entre un 12 i un 40%).

El conflicte latent entre l'eficiència energètica i la disponibilitat d'aigua també està augmentant la petjada energètica per metre cúbic de 'aigua utilitzada per produir aliments. Aquests futurs dèficits en la relació Aigua-Energia-Aliments (WEF) requereixen ser abordats mitjançant un enfocament Nexus, asseguren els socis del projecte.
 
Més enllà dels programes nacionals o regionals de desenvolupament de polítiques WEF de la regió del Mediterrani, amb el desenvolupament de Living Labs Oberts basats en un enfocament Nexus (NDOLL) NEX-LABS contribuirà al desenvolupament de polítiques com l'Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible 2016-2025 o l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030, a través de tecnologies innovadores integrades, per superar els objectius 2 (Fam i Seguretat alimentària), 6 (Aigua i sanejament) i 7 (Energia).

Sobre el consorci

El projecte NEX-LABS inclou una associació d'11 institucions de 7 països del Mediterrani: Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Chamber of Commerce and Industry of the Center (Tunísia), Royal Scientific Society-Aqaba Liaison Center (Jordània), Berytech Foundation (Líban), INNOLABS SRL (Itàlia), Academy of Scientific Research and Technology (Egipte), American University of Beirut (Líban), Centre for promotional services to enterprises – Special Agency of Cagliari Chamber of Commerce (Itàlia), Net7 Srl (Itàlia), C.I.P Citizens In Power (Xipre), The Jordanian Hashemite Fund for Human Development /Princess Basma Community Development Centre Aqaba (Jordània).

Amb referència B_A2.1.0124, el projecte NEX-LABS és finançat per la UE en el marc del Programa ENI CBC Med. Amb un pressupost total de 3.450.984,97 euros, rep un finançament de 3.105.866,47 euros (90%).

Sobre el programa

El Programa ENI CBC MED de la Conca del Mediterrani 2014-2020 és una iniciativa multilateral de cooperació transfronterera finançada per l'Instrument Europeu de Veïnatge (ENI). L'objectiu del Programa és fomentar un desenvolupament econòmic, social i territorial just, equitatiu i sostenible, que pugui fer avançar la integració transfronterera i valorar els territoris i valors dels països participants.

Participen en el Programa 13 països: Xipre, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Malta, Palestina, Portugal i Tunísia. L'Autoritat de Gestió (AG) és la Regió Autònoma de Sardenya (Itàlia). Els idiomes oficials del Programa són l'àrab, l'anglès i el francès.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Reducció de les desigualtats
  • Indústria, innovació i infraestructures
  • Energia neta i assequible
  • Consum i producció responsables
  • Aigua neta i sanejament
  • Acció climàtica