Emigra presenta un projecte de recerca internacional sobre abandonament escolar prematur

Facultat de Filosofia i Lletres

Un projecte de recerca finançat pel setè Programa Marc de la Comissió Europea tracta sobre l'abandonament escolar prematur. El 17 de gener, els resultats seran presentats en una jornada organitzada pel grup Emigra de la UAB a la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres.

10/01/2019

El 17 de gener, el Grup de Recerca en Migracions, Educació i Infància (Emigra) de la UAB organitza el seminari "L'abandonament escolar prematur a Catalunya en el context europeu", on seran presentats els resultats del projecte Reducing Early School Leaving in Europe RESL.eu (2013-2018), finançat pel 7è Programa Marc. La jornada es desenvoluparà a partir deles 9,15 h, a la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Després d'una benvinguda institucional i d'una presentació del projecte, a les 10 h, hi haurà la sessió "L'alumnat i el professorat: percepcions i perspectives", en què es parlarà de les tendències identificades en una mostra de 35 centres al Vallès Occidental i del Maresme i es tractarà el cas concret de l'alumnat d'origen estranger. Més endavant, a les 11,30 h, una segona sessió de la jornada es titularà "Les mesures: prevenció, intervenció, compensació", i tractarà sobre els centres de secundària implicats i els programes compensatoris. Finalment, a les 12,30 h, tindrà lloc la tercerca part de la trobada, titulada "La situació de Catalunya en el context europeu", i tractarà sobre la diversitat de la incidència i la problemàtica de l'abandonament de l'educació prematur i sobre recomanacions i propostes d'actuació en política educativa i polítiques d'acompanyament. La cloenda de la jornada tindrà lloc a les 13,30 h.

Primera prioritat de la UE

L'abandonament prematur de l'educació i la formació es considera l'indicador més important de risc d'exclusió per a la població jove i és la primera prioritat de la Unió Europea per aquest grup d'edat. A Catalunya i l'Estat, la taxa d'abandonament escolar prematur és molt alta, es situa al voltant del 20% i supera el 30% entre els nois i noies d'origen estranger.

A més de l'estudi dut a terme amb més de 3.500 estudiants i 500 professors de 35 centres del Vallès Occidental i el Maresme, el projecte també s'ha aplicat a tots els centres de secundària de la ciutat de Sabadell amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Més informació: Seminari de recerca "L'Abandonament Escolar Prematur a Catalunya en el context europeu"
EMIGRA

 

Notícies relacionades

Totes les notícies