Sala de premsa Premsa i mitjans

Els consumidors de cànnabis, més susceptibles de tenir falsos records

Els consumidors de cànnabis mostren una major susceptibilitat a tenir falsos records
La figura mostra el patró d’activació cerebral que permet descartar un estímul com fals record. En el grup de control les activacions són molt més intenses i externes que en els consumidors de cànnabis. Vídeo:TV3
Un estudi de l'IIB Sant Pau, la UAB i l'IDIBELL-UB demostra per primera vegada que els consumidors de cànnabis tenen una menor activitat en l’hipocamp, una estructura clau vinculada a l’emmagatzemament dels records.

22/04/2015

Un estudi publicat a Molecular Psychiatry pel grup de recerca en Neuropsicofarmacologia Humana de l’Institut de Investigació Biomèdica de l’Hospital de Sant Pau (IBB Sant Pau) i investigadors de la UAB, en col·laboració amb el grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL - Universitat de Barcelona) mostra que els consumidors de cànnabis tenen una major propensió a experimentar falsos records.

Una conseqüència coneguda del consum d’aquesta substància són els problemes de memòria que provoca. Els consumidors crònics mostren més dificultats que la població general per a retenir nova informació i recuperar records emmagatzemats en la memòria. El nou estudi mostra també que l’ús crònic de cànnabis provoca distorsions en la memòria facilitant l’aparició de records il·lusoris o falsos.
 
La memòria és un procés mal·leable que es va construint  de forma progressiva i que és per tant susceptible a les distorsions o els falsos records. Aquestes “errades” de la nostra memòria s’observen amb major freqüència en diversos trastorns neurològics i psiquiàtrics, però també en la població sana, sobretot a mesura que augmenta l’edat. Un fenomen habitual és tenir falsos records de situacions viscudes en la infància i que creiem recordar perquè les persones del nostre entorn ens les han explicat moltes vegades. Mantenir un control adequat sobre la “veracitat” dels nostres records és una tasca cognitiva complexa que ens permet tenir un sentit apropiat de la realitat i també guiar el nostre comportament tenint com a base les nostres experiències passades.
 
En l’estudi publicat ara els investigadors de Sant Pau i Bellvitge van fer servir una tasca en la qual es mostrava a un grup de consumidors crònics de cànnabis i a un grup de control sa una sèrie de paraules que havien d’aprendre. Passat uns minuts es van tornar a presentar les paraules originals juntament amb paraules noves no relacionades i  paraules noves relacionades semànticament. A tots els participants se’ls hi va demanar que indiquessin quines paraules pertanyien a la llista original. Els consumidors de cànnabis van creure haver vist amb anterioritat les paraules relacionades semànticament amb major freqüència que el grup de control. Fent servir la tècnica de la imatge per ressonància magnètica, els investigadors van descobrir que els consumidors de cànnabis mostraven menor activació en àrees del cervell associades al procediment dels records i al control general dels recursos cognitius.
 
L’estudi va trobar aquests dèficits de memòria a pesar que els participants havien abandonat el consum del cànnabis un mes abans de la realització de la prova. Tot i els temps transcorregut des de l’últim consum, l’activació de l’hipocamp, una estructura clau vinculada a l’emmagatzemament dels records, va ser menor com major havia estat l’ús del cànnabis al llarg de la vida del pacient.
 
Aquest resultats mostren que els consumidors de cànnabis presenten una major vulnerabilitat a patir distorsions de memòria, fins i tot setmanes després de deixar el consum. Això suggereix que es produeix una afectació perllongada en el temps dels mecanismes cerebrals que ens permeten distingir entre successos reals i il·lusoris. Aquestes errades de memòria poden tenir, per exemple, implicacions en l’àmbit judicial, per les repercussions que poden tenir les declaracions dels testimonis i de les víctimes. Així mateix, des del punt de vista clínic, els resultats apunten a que l’ús crònic de cànnabis podria accentuar els problemes de memòria associats a l’envelliment.

Article: J Riba, M Valle, F Sampedro, A Rodríguez-Pujadas, S Martínez-Horta, J Kulisevsky and A Rodríguez-Fornells. Telling true from false: cannabis users show increased susceptibility to false memories. Molecular Psychiatry; doi: 10.1038/mp.2015.36