Sala de premsa Premsa i mitjans

El projecte transfronterer LoupO monitoritzarà óssos i llops de Pirineu

Óssa_amb_dos_cadells_al_Parc_Natural_de_l'Alt_Pirineu - Generalitat de Catalunya
Autor: Generalitat de Catalunya
S'inicia el projecte europeu LoupO, un pla integrat i estandarditzat per a la monitorització i el seguiment de les poblacions d'ós i llop per tal de protegir i millorar la biodiversitat als Pirineus francoespanyols i al Principat d'Andorra. El projecte està coordinat per la UAB.

19/02/2020

L'ós (Ursus arctos) i el llop (Canis lupus) dels Pirineus són part del patrimoni natural d'Espanya, França i Andorra. Les dues espècies mostren distribucions transfrontereres: l'ós amb una població reproductora al Pirineu Central (Haute Garonne, Arièje, Val d'Aran i Pallars) i el llop, mitjançant la presència d'alguns mascles erràtics assentats al Prepirineu i Pirineu Oriental. L'objectiu principal del projecte LoupO consisteix a desenvolupar un pla transfronterer per al monitoratge i seguiment, especialment genètic, de les poblacions d'ós i de llop als Pirineus.

El projecte LoupO, amb un pressupost total de 1.250.109 euros, està cofinançat a 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. Es desenvoluparà durant els propers dos anys, fins a la primavera de 2022 i estarà coordinat per la investigadora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona, la doctora Natàlia Sastre, especialista en fauna salvatge del Servei Veterinari de Genètica Molecular de la UAB. "El projecte LoupO pretén que tres països col·laborin per fer el seguiment d'aquests dos animals salvatges que no entenen de fronteres. D'aquesta manera es coneixeran millor les poblacions i el seu estat genètic", explica Natalia Sastre.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (GENCAT), el Consell General d'Aran, Forestal Catalana SA, le Laboratoire d'Ecologie Alpine (CNRS) i el Servei Veterinari de Genètica Molecular (UAB) com a socis beneficiaris, i el Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT), l'Office Français de la Biodiversité, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Occitanie), i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (Govern d'Andorra) com a socis associats, desenvoluparan, estandarditzaran i unificaran les metodologies per fer el seguiment sobre el terreny i genètic del llop i l'ós als Pirineus, i crearan una base de dades comuna entre països. Tot això permetrà en un futur la realització d'estimacions poblacionals mitjançant censos genètics, per exemple, per tal d'optimitzar recursos i adaptar-se a les creixents poblacions de tots dos carnívors. Així mateix, s'afavorirà l'aparició de mesures per fomentar l'acceptació del llop i l'ós en un territori marcat per l'activitat humana.

POCTEFA 2014-2020

El projecte LoupO ha estat programat en la seva tercera convocatòria pel Comitè de Programació de l'POCTEFA 2014-2020, que constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.