Sala de premsa Premsa i mitjans

El projecte "NewMob" sobre nous mitjans de transport elèctric i compartit, seleccionat pel programa BarcelonaCiència

Barcelona Ciencia
El projecte que dirigeix la professora del Departament de Geografia Carme Miralles-Guasch ha estat un dels seleccionats en la convocatòria, amb una dotació global d’un milió d’euros. També rebrà finançament el projecte del CREAF MosquitoAlertBCN.

10/02/2020

Joan Subirats, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de Fundació “la Caixa”, van fer públics divendres els set projectes de recerca seleccionats en la convocatòria d’ajuts a projectes de ciència del Pla Barcelona Ciència, amb una dotació global d’un milió d’euros. Aquests ajuts formen part de les línies d’actuació del conveni subscrit entre l’Ajuntament i ” la Caixa” el gener del 2019 per tal de potenciar l’ecosistema d’investigació i acostar la ciència a la ciutadania. De l’import total, l’Ajuntament de Barcelona inverteix 600.000 euros, 100.000 dels quals es destinen a la gestió i avaluació de la iniciativa, i ”la Caixa” n’hi aporta 400.000.

Els àmbits de recerca dins de la convocatòria són l’envelliment i la qualitat de vida i la mobilitat i el respecte i protecció del medi ambient, tots relacionats amb el desenvolupament l’evolució sostenible de la ciutat i objecte d’actuals i futures polítiques públiques. Un dels objectius de la convocatòria és, precisament, que la inversió pugui retornar a la ciutadania a través de futures actuacions de l’Administració municipal basades en les evidències científiques sorgides d’aquestes recerques.

Els ajuts a la comunitat científica és un dels dos àmbits d’actuació dins del conveni Pla Barcelona Ciència entre ”la Caixa” i l’Ajuntament. L’altre àmbit de l’acord se centra en el projecte Barcelona “la Caixa”- Living Lab, una plataforma d’innovació ciutadana, que alhora es convertirà en un punt de trobada entre la societat civil i les institucions de recerca, al que ”la Caixa” hi destinarà 600.000 euros.

En aquesta primera convocatòria que es va obrir l’any 20 s’hi van presentar 57 projectes de recerca amb una perspectiva local i metropolitana, a càrrec de diversos centres d’investigació, hospitals, universitats i entitats. Un cop valorats per un comitè d’experts, se n’han seleccionat set, quatre dins àmbit de l’envelliment i qualitat de vida, i tres dins del de la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient.

Els projectes escollits estan liderats per un centre de recerca en col·laboració amb tres o més entitats, formant un total de 21 entitats participants. La durada de la recerca serà de 18 mesos.

NewMob: Cap a nova una mobilitat urbana sostenible i saludable

Liderat per la professora del Departament de Geografia de la UAB, Carme Miralles-Guasch, NewMob analitza l’impacte dels nous mitjans de transport elèctrics i compartits sobre l’entorn social i mediambiental de la ciutat de Barcelona, així com en la salut de la seva ciutadania.

En els darrers anys, els patinets, les bicicletes i les motos elèctriques, tant personals com compartides, han transformat l’escenari urbà. NEWMOB analitza l’impacte de la mobilitat actual a Barcelona mitjançant un enfocament multimetodològic que inclou una enquesta personalitzada a més de 900 usuaris així com el seguiment durant 5 dies a 150 persones que utilitzen aquests vehicles de forma cotidiana. L’objectiu és estudiar l’ús que se’n fa, entendre el perfil dels usuaris, així com concretar l’impacte mediambiental, social i en la salut que aquests nous models de mobilitat tenen sobre la ciutat de Barcelona. Els resultats d’aquesta recerca de ben segur contribuiran a millorar la regulació i també a optimitzar la gestió de la mobilitat a la nostra ciutat.

MosquitoAlertBCN: Smart control de mosquits transmissors de malalties

Liderat pel CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), al campus de la UAB, MosquitoAlertBCN és un projecte de ciència ciutadana que incorpora eines tecnològiques de forma intel·ligent per al seguiment de mosquits urbans i la prevenció de malalties infeccioses potencialment perilloses.

La globalització i el canvi climàtic provoquen que espècies invasores de mosquits s’estenguin per Europa. Algunes d’elles, com el mosquit tigre, poden transmetre el dengue, el zika i el chikungunya, entre d’altres malalties perilloses. La detecció primerenca d’aquests insectes és un pilar fonamental para prevenir brots epidèmics. MosquitoAlertBCN és un nou complement de Mosquito Alert, una plataforma ciutadana que recull informació sobre mosquits invasors i transmissors de malalties mitjançant smartphones per al seguiment, control i elaboració de mapes de risc. Aquest projecte aporta noves eines tecnològiques, intel·ligents i en xarxa, que permetran caçar mosquits, quantificar-ne les poblacions i localitzar-les, amb uns nivells de resolució i precisió sense precedents a la ciutat. L’estudi permetrà identificar “punts calents de risc”, anticipar possibles brots epidèmics i crear un model de gestió de mosquits urbans transferible a altres ciutats europees.

Els altres 5 projectes finançats han estat:

MicroBioMap: Coneixent el microbioma urbà per millorar la qualitat de vida

Microbiomap analitza l’ecosistema dels microorganismes de Barcelona per tal d’entendre el seu impacte ambiental i dissenyar estratègies que millorin la salut de la ciutadania. Un projecte liderat per l’Institut de Biologia Evolutiva.

AiguaBCN: El primer mapa de BCN sobre la qualitat de l’aigua de l’aixeta

El projecte Aigua BCN construirà un mapa amb les concentracions de contaminants emergents presents a l’aigua de consum de Barcelona i estudiarà els efectes que poden tenir les substàncies analitzades per a la salut. Un projecte liderat per ISGlobal – Institut de Salut Global de Barcelona, centre impulsat per ”la Caixa”.

+ÀGIL: El programa per envellir en positiu

+ÀGIL aconsegueix reduir o revertir la fragilitat de la gent gran a partir d’un programa innovador i interdisciplinari basat en l’adaptació de recursos ja desenvolupats a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Projecte liderat per VHIR – Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca.

Hy-BCN: Energies renovables sota demanda: on i quan vulguis

HyBCN desenvolupa un sistema integrat que converteix l’aigua en hidrogen verd, l’emmagatzema i en produeix energia renovable per al seu ús sota demanda. Projecte liderat per IREC – Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Patí Científic: Una flota ciutadana per preservar la salut de les aigües

El projecte Patí Científic proposa monitoritzar les aigües costaneres de Barcelona durant tot l’any i visibilitzar els resultats en obert, tot implicant a la ciutadania aficionada al patí català. Projecte liderat per CSIC – Institut Ciències del Mar.

Divulgació oberta dels resultats

A la meitat del termini d’execució dels projectes, al cap de nou mesos de l’adjudicació, els projectes seleccionats tindran l’obligació de fer una auditoria econòmica intermèdia i un informe de seguiment que contingui la relació d’activitats desenvolupades i el compliment dels objectius proposats. Al final del termini, al cap de divuit mesos, els adjudicataris hauran de presentar un informe científic-tècnic final que haurà d’assenyalar els resultats aconseguits i l’impacte potencial de la ciutat.

De manera complementària a l’informe, els resultats de cada projecte també es difondran amb un article de divulgació que serà publicat de manera accessible i en obert al web municipal, a més de divulgar la recerca en els canals habituals de l’àmbit científic i la participació en activitats de divulgació ciutadana. Els resultats i les evidències científiques que sorgeixin arran d’aquests projectes serviran, doncs, per orientar i motivar de forma transparent les polítiques públiques que es duguin a la pràctica en el futur sobre aspectes d’aquests àmbits concrets.

En aquest sentit, els resultats seran accessibles pel global de la ciutadania, en base als criteris d’open science, tal com estableix la normativa europea sobre recerca finançada amb inversió pública. Això permetrà intensificar les sinergies entre la comunitat científica a escala local i internacional, una interrelació potenciada pels requisits de la convocatòria d’incloure la col·laboració d’un mínim de tres institucions.

Tots els projectes presentats estan liderats per una institució de recerca, en col·laboració amb d’altres, a més d’entitats del tercer sector o petites empreses (de menys de 50 treballadors). La inclusió d’una entitat del tercer sector ha estat avaluat de manera especial.