Sala de premsa Premsa i mitjans

Calculen les conseqüències econòmiques de legalitzar el cànnabis a Espanya

Cannabis
Una anàlisi de les conseqüències econòmiques que tindria la legalització del cannabis a Espanya, duta a terme per la Unitat de Polítiques de Drogues del Servei de Psicologia i Logopèdia i publicada a Cáñamo, conclou que l’Estat ingressaria 3.312 milions d’euros anuals en concepte d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social.

17/10/2018

El Canadà ha esdevingut el primer país del G20 en legalitzar el cànnabis amb finalitats recreatives. Els motius esgrimits per Justin Trudeau per prendre aquesta decisió són diversos, a destacar la protecció de la infància. Tot i els motius formals, la legalització del cànnabis implica un augment considerable en la recaptació d’impostos directes i indirectes, a més de permetre la regularització de llocs de treball fins el moment clandestins, amb el conseqüent pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i l’IRPF.

La Unitat de Polítiques de Drogues del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia de la UAB ha calculat què implicaria legalitzar el cànnabis a l’Estat espanyol en una anàlisi publicada a la revista Cáñamo aquest mes d’octubre.

Segons l’anàlisi, l’erari públic espanyol ingressaria 3.312 milions d’euros anuals en concepte d’impostos i cotitzacions a la seguretat social. Es regularitzarien 101.569 llocs de treball per a produir els 820.597 kilograms necessaris per abastir la demanda legal. No es preveu que la legalització comporti l’eradicació del mercat negre però sí una forta debilitació de les xarxes criminals degut a que s’estima que la seva quota de mercat es reduiria fins el 15% del total.

Els càlculs estan realitzats assumint que el model espanyol de regulació del cànnabis contemplaria tres vies per aprovisionar-se: autocultiu (lliure d’impostos), clubs socials de cànnabis (sense component comercial però tributarien els seus treballadors) i lliure mercat (subjecte a impostos). El volum de negoci total seria de 8.514 milions d’euros anuals. Es recaptarien 1.021 milions en concepte d’IVA, 486,6 milions derivats dels impostos especials (similars al tabac però amb una carga impositiva baixa per ser competitiu amb el mercat negre), 371 milions d’impostos de societats, 1.407 milions en concepte de IRPF i cotitzacions a la Seguretat Social (treballadors d’empreses, cooperatives i clubs socials de cànnabis) i 26 milions en impostos derivats de l’exportació.