Biòpsies en 3D per entendre millor els tumors cerebrals

Biòpsies de Gliobastoma en 3D

Investigadors de l'Institut de Neurociències han obtingut una recreació altament precisa de les característiques del glioblastoma humà amb una innovadora anàlisi microscòpica en 3D. L’estudi, publicat a Acta Neuropathologica Communications, servirà per millorar el diagnòstic, buscar dianes terapèutiques i dissenyar estratègies d’immunoteràpia.

 

19/02/2021

La nova anàlisi d’imatges en 3D i de les dades quantitatives “ajuden a visualitzar com està constituït el tumor per dins en tota la seva dimensió i localitzar on es troben els diferents tipus cel·lulars que el constitueixen”, explica George Paul Cribaro, primer autor del treball. "Aportem una informació més completa que les anàlisis en 2 dimensions que habitualment s'utilitzen en el diagnòstic neuropatològic".

Amb aquesta nova aproximació, els autors han pogut demostrar les alteracions dels capil·lars sanguinis en el tumor i comprovar que les anomalies en les seves parets no impedeixen que els limfòcits T (potencial defensa contra les cèl·lules tumorals) puguin accedir al seu interior, fet molt rellevant per al disseny i utilització d’immunoteràpies dirigides a les cèl·lules danyines.

A més, les imatges permeten diferenciar el tumor en dues zones: el teixit tumoral pròpiament, i l’estroma, que li dona suport, en els quals hi ha diferents ambients immunològics. “En totes dues zones s’hi observen cèl·lules immunitàries de la micròglia i macròfags, però es tracta de poblacions diferents. Aquesta diferenciació zonal i poblacional podria ser un factor que ajudi tant en el diagnòstic com en la recerca de noves dianes terapèutiques” indica Carlos Barcia, coordinador del treball.

El treball ofereix en forma de recurs un set d’imatges que facilitarà la comprensió de la complexitat d'aquest tumor, actualment sense tractament, mostrant aspectes que caldrà considerar quan es dissenyin noves aproximacions terapèutiques.

Referència: Cribaro, G.P., Saavedra-López, E., Romarate, L. et al. Three-dimensional vascular microenvironment landscape in human glioblastoma. acta neuropathol commun 9, 24 (2021). https://doi.org/10.1186/s40478-020-01115-0