La UAB impartirà dos nous mínors el curs 2018-2019

Estudiants pel campus

El proper curs, la UAB oferirà dos nous mínors, un sobre emprenedoria i innovació social, i un altre sobre estudis hispanoamericans. A més, durant el curs 2018-2019 es podran seguir els següents mínors. El termini per fer la inscripció ja està obert.

11/06/2018

El proper curs, la UAB oferirà dos nous mínors, itineraris per a estudiants de grau que permeten adquirir competències d'una disciplina diferent. S'impartiran dos de nous, un sobre emprenedoria i innovació social, i un altre sobre estudis hispanoamericans.

Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, mitjançant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor, s'acreditarà en el Suplement Europeu al Títol (SET). A més, els crèdits cursats al mínor formaran part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de graduat i tindran consideració de crèdits optatius del pla d'estudis del grau.

L'oferta de mínors de la UAB permet a l'estudiant rebre una formació més especialitzada, més internacional i obtenir més competències de cara incorporar-se al mercat laboral. Els dos nous itineraris són els següents:
 
Mínor en Emprenedoria i Innovació Social

El mínor en Emprenedoria i Innovació Social compta amb 15 places pel curs vinent i està dirigit a tot l'alumnat de la UAB que hagi superat al menys 90 crèdits dels estudis de grau que estigui cursant i que tingui interès per completar la seva formació bàsica amb una aproximació al món de l’emprenedoria i la creació i gestió de projectes innovadors de l’àmbit social. Les classes d’aquest mínor s’impartiran a la Facultat d’Economia i Empresa.

El pla d’estudis compta amb 10 assignatures, cadascuna de les quals consta de 6 crèdits. Per acreditar el mínor, serà necessari superar, com a mínim, 5 assignatures. La preinscripció s’haurà de formalitzar entre el 4 i el 25 de juny de 2018 a través d’un formulari electrònic.

Mínor en Estudis Hispanoamericans

El mínor d'Estudis Hispanoamericans disposa de 25  places pel curs 2018-2019 i es dirigeix a tot l’alumnat de la UAB que hagi superat un mínim de 60 crèdits dels estudis de grau que estigui cursant i vulgui adquirir coneixements interdisciplinaris sobre la història llatinoamericana des de l’època precolombina a l’actualitat. Al mínor s’analitzaran les grans problemàtiques de caire sociolingüístic, literari i artístic amb assignatures impartides per especialistes de cada àrea. Les classes es realitzaran a la Facultat de Filosofia i Lletres.

El pla d’estudis compta amb 9 assignatures de 6 crèdits. Caldrà que l’alumnat superi com a mínim 5 assignatures per tal d’acreditar el mínor. Les persones interessades podran realitzar la preinscripció entre el 4 i el 29 de juny a través del web.
 
A més, durant el curs 2018-2019 es podran seguir els següents mínors.

Més informació: Mínors