Sala de premsa Premsa i mitjans

Tecnologia per produir electricitat a partir d'aigües residuals

Projecte PENSAR del Grup GENOCOV. Planta de residus
Permet la producció sostenible d'hidrogen com a font d’energia. Ha estat desenvolupada pel GENOCOV, grup de recerca del Departament d'Enginyeria i membre del centre TECNIO BIOGLS.

26/06/2014


El projecte desenvolupat, anomenat Producció d'Energia Sostenible a partir d'Aigües Residuals (PENSAR), permet generar hidrogen per produir electricitat a partir del tractament de les aigües residuals. Aquest hidrogen, considerat un dels combustibles verds amb més futur, permetrà a les empreses canviar el concepte del tractament d'aigües d'un procés consumidor d'energia cap a un procés amb una producció neta.

La nova tecnologia aprofita l'energia química continguda en les aigües residuals aprofitant-la per a la producció bioelectroquímica d'hidrogen. D’aquesta manera, es pretén minimitzar els costos de tractament de les aigües residuals i, alhora, recuperar part de l'energia que s'hi inverteix. Es calcula que els costos energètics dels sistemes de tractament d'aigües residuals se situen al voltant del 2% de la producció total d'electricitat a Espanya.

El projecte PENSAR té el suport de la línia de valorització tecnològica Valtec d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. “Amb el suport que ens ofereix el programa Valtec podrem aplicar tots els coneixements adquirits en els últims anys de recerca de laboratori en la construcció d’una planta a escala pilot, que tindrem en funcionament l’any que ve”, afirma Albert Guisasola, professor de la UAB.

Experiments preliminars dels investigadors demostren que es pot obtenir en forma d’hidrogen més de 4 vegades l’energia necessària per al tractament. Un cop es demostri la viabilitat de la tecnologia a gran escala, aquesta podrà ser utilitzada per empreses del sector alimentari o càrnic, entre d’altres.