Recerca i assessorament

Nous horitzons en la gestió del turisme

Nous horitzons en la gestió del turisme

Per celebrar el 15è aniversari dels estudis en Turisme a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, l'any 2013 es va publicar Nous horitzons en la gestió del turisme,  dirigit pels doctors Gerda K. Priestley i Francesc Romagosa i en el què van col·laborar diversos professors i investigadors de l'Escola.

La publicació exposa la creació de nous modes de gestió del sector turístic i hoteler a nivell nacional a través de l’ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), així com noves tendències al voltant de la gestió turística i altres estratègies d’innovació.

Nous horitzons en la gestió del turisme s’especialitza en la interacció que el client potencial pot establir amb els agents turístics, en concret a les xarxes socials. Específicament tracta la planificació de la comunicació i el màrqueting de creixement, ja sigui a través de la importància de les marques turístiques, o d’altres factors condicionants.

El llibre es pot consultar al centre de recursos de l'Escola i comprar a la Gestió Acadèmica: el preu és 5,20 € per a estudiants, professors i personal de l'Escola i 10,40 € per al públic general.