Recerca i assessorament

Informe de l'Activitat Hotelera a Catalunya 2008

Informe d'Activitat Hotelera a Catalunya 2008

Informe d'Activitat Hotelera a Catalunya 2008L'Informe d'Activitat Hotelera a Catalunya avalua la conjuntura del sector hoteler al Principat, a partir de diferents indicadors quantitatius d'índole económica. Ho fa de forma diferenciada per a cada província i per un grup de municipis turístics. Així mateix, s'ofereixen previsions de la demanda hotelera de l'any en curs.

La segona edició d'aquest informe es va publicar al 2008 i es pot adquirir pel preu de 18 euros (IVA inclòs).