Índex UAB d'Activitat Turística

Índex UAB d'Activitat Turística

?ndex UAB d'Activitat Tur?sticaL'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha realitzat diversos índexs d'Activitat Turística. La iniciativa es va iniciar l'any 2000, i des de llavors ha estat vetllant per oferir una informació actualitzada de les estructures del sistema turístic als seus alumnes, així com per aconseguir unificar la docència amb les noves necessitats del sector. Aquests documents han permès descriure acuradament l'evolució d'aquesta branca econòmica i de les seves tendències.

Les publicacions esfonamenten en investigacions majoritàriament desenvolupades per l'economista Juan Antonio Duro entre altres professors, investigadors i col·laboradors de l'Àrea d'Economia Aplicada i Gestió Empresarial del centre formatiu. En les edicions posteriors al 2008, s'inclouen estudis monogràfics que permeten l'especialització en el turisme.

Tanmateix, el preu de cada índex oscil·la entre els 12 i els 30 euros. Tot i que si sou una institució acadèmica o alguna entitat vinculada amb el sector turístic i hoteler, us preguem que prèviament a la compra ens envieu un e-mail a: eutdh@uab.cat. Podreu gaudir de descomptes interessants.

Actualment es poden adquirir els següents índexs:

• Índex UAB d'Activitat Turística 2007 (disponible només en català). Preu: 12 euros (IVA inclòs).

• Índex UAB d'Activitat Turística 2010. Conté el monogràfic de "Turisme de negocis a Espanya: Balanç i perspectives". Preu: 30 euros (IVA inclòs).

• Índex UAB d'Activitat Turística 2011. Conté el monogràfic de "Turisme de creuers a Barcelona". Preu: 30 euros (IVA inclòs).

• Índex UAB d'Activitat Turística 2012. Conté el monogràfic del "Turisme de golf".
Preu: 30 euros (IVA inclòs).

• Índex UAB d'Activitat Turística 2013. Conté el monogràfic de "Model Turístic de Barcelona". Preu: 30 euros (IVA inclòs).

• Índex UAB d'Activitat Turística 2014. Conté el monogràfic de "Turisme de Joc".
Preu: 30 euros (IVA inclòs).