Recerca i assessorament

Diplomatura de Turisme a la UAB. 10 anys d'història

Diplomatura de Turisme a la UAB. 10 anys d'història

El 2007, es va publicar el llibre "Diplomatura de Turisme a la UAB. 10 Anys d'història". La publicació repassa els primers deu anys de docència de la titulació de Turisme a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. L'obra se centra en l'evolució de les diferents àrees que configuren aquests estudis (cursos, assignatures, recerca, beques, intercanvis internacionals, pràctiques, etc)

També recull el desenvolupament d'altres àmbits relacionats amb el centre (gestió, administració, staff, esdeveniments...) i inclou diversos articles escrits per diferents càrrecs de l'Escola. En la publicació s'explica el procés de millora contínua que hi ha hagut en el centre. Especialment en la qualitat en la docència, i en la gestió. Altrament, conté una recopilació dels elements més significatius del sector turístic explicats per professionals i docents de reconegut prestigi.

Podeu adquirir "Diplomatura de Turisme a la UAB. 10 Anys d'història" per un preu 10.40 euros (IVA inclòs).