Recerca i assessorament

Emprenedoria i gestió d'empreses

Emprenedoria, gestió d'empreses, comptabilitat i finances

La gestió de les empreses turístiques, especialment dels hotels, permet estudis com l’anàlisi d’eficiència entre producció i recursos disponibles. A la vegada, la gestió comptable i financera seria un dels altres pilars d’aquesta línia de recerca per cercar elements que millorin la gestió dels negocis turístics.  

L’estreta relació de l’Escola amb el sector hoteler a partir de programes de pràctiques, de les ofertes laborals i la presència de l’Hotel Campus permeten aplicacions empíriques de coneixements teòrics obtenint un valor afegit, tant des del punt de vista acadèmic com del sector turístic. En aquesta línia, l'Escola ofereix el Màster Oficial en Gestió d’Empreses Hoteleres, amb un recorregut de més de quinze edicions.

L’emprenedoria y la creació d’empreses en el sector turístic és una altra via que pot vincular estudis sobre l’impacte del gènere, la productivitat, la millora en l’ocupació del sector i una nova visió en la gestió dels recursos humans.

A més, l’Escola impulsa el Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU), que promou i assessora l’activitat emprenedora tant a l'Escola com a la resta de la Universitat Autònoma de Barcelona pels seus estudiants de Grau i Màster, exestudiants i altres membres de la comunitat. Aquesta opció pot servir de plataforma per copsar les interrelacions entre les intencions emprenedores en l’àmbit universitari i l’emprenedoria ja existent en el mercat turístic.

Investigadors: Maria Noguera, Magdalena Cayón.