Col·labora amb la FAS

Què fem amb les aportacions

Imatge de les cares de la infografia de col·labora


Desenvolupem programes i projectes que contribueixen a garantir la igualtat d’oportunitats i a afavorir la transformació social. El suport que rebem serveix per dur a terme accions en les diferents àrees de treball de la Fundació:
 

Programes socials i de Voluntariat universitari

Duem a terme programes de voluntariat social, mediambiental, penitenciari, socioeducatiu i de promoció de la salut amb la participació d’estudiants de la UAB.

Consulta tots els programes

Cooperació i Educació per a la Justícia Global (EpJG)

Gestionem el Fons de Solidaritat de la UAB i incorporem l’educació pel desenvolupament a la universitat.

Més informació

Servei d'Atenció a la Discapacitat (PIUNE)

Atenem a més de 150 estudiants amb discapacitat de la UAB.

Coneix el PIUNE

Fent memòria

El curs passat vam desenvolupar 10 programes de voluntariat amb més de 3.000 persones beneficiàries i on hi van participar quasi 400 estudiants universitaris.

Consulta les memòries d'activitats