Presa de possessió del nou rector de la UAB, Ferran Sancho

El proper 22 de juny, a les 10 h, tindrà lloc l'acte de presa de possessió del nou rector de la UAB, Ferran Sancho, a la sala d'actes del Rectorat. L'acte es podrà seguir en directe.

18/06/2012

Ferran Sancho, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, va guanyar les eleccions a rector que van tenir lloc el mes de maig passat.

Nascut a Barcelona el 1953, Sancho es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Va ser estudiant graduat a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, on va obtenir un M.A. El 1983 va defensar la tesi doctoral a la UAB. El 1992 va esdevenir catedràtic en l'àrea d'Anàlisi Econòmica.

Ha impartit docència en microeconomia i en mètodes quantitatius per a l'economia. Ha publicat el text 100 Problemas resueltos de estadística básica para economía y empresa, en la col·lecció Materials de la UAB.

En recerca s'ha especialitzat en política impositiva i política fiscal mediambiental, en el desenvolupament de models computacionals i en l'anàlisi interindustrial.

Sancho ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1983-85), coordinador de Doctorat (1994-96), vicerector d'Investigació (1998-99), vicerector de Professorat (1999-2002), director de departament (2004-10) i membre de diverses comissions. Ha desenvolupat també càrrecs per a l'ANECA i l'AQU.