Ferran Sancho i Pere Solà es disputen la segona volta de les eleccions a rector

Els catedràtics Ferran Sancho i Pere Solà són els candidats a la segona volta de les eleccions a rector de la UAB, que tenen lloc avui 31 de maig, entre les 9,30 i les 18,30 hores.

24/05/2012

A la primera ronda de les eleccions, que va tenir lloc el 24 de maig, Ferran Sancho, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, va obtenir el 36,08% del vot ponderat; Pere Solà, catedràtic de Teoria i d'Història de l'Educació, el 29,77%; Margarita Arboix, catedràtica de Farmacologia, el 28,54%; i Joaquim Coll, catedràtic de Medicina, el 5,61%.

La participació en aquesta primera ronda de les eleccions va ser una de les més elevades dels darrers anys. En el sector A va ser d'un 76,72%; en el sector B, 32,33%; en el sector C, 11,11%; i en el sector D, 60,60%.

En els sectors A i B (personal docent i investigador), va guanyar el candidat Ferran Sancho; en el sector C (estudiants), va guanyar Pere Solà; i en el sector D (personal d'administració i serveis), va guanyar Margarita Arboix.

Les urnes van restar obertes de 9,30 h a 18,30 h i les votacions es van desenvolupar amb plena normalitat al llarg de tota la jornada.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant sufragi universal lliure. El vot es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, de la manera següent:

- Sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat), un 51%
- Sector B (resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència), un 9%
- Sector C (estudiants de grau i de postgrau), un 30%
- Sector D (personal d'administració i serveis), un 10%

Més informació: Eleccions a rector o rectora 2012