Internacional

ECIU University

Eslogan promocional de ECIU University amb la frase

The European Consortium of Innovative Universities 

L’ECIU University és una iniciativa del Consorci Europeu d’Universitats Innovadores, que té per objectiu crear un model d’institució d’ensenyament superior pioner i innovador a escala europea, que funcioni com un sistema obert i flexible.

La missió final del projecte ECIU University és establir una universitat europea on estudiants, investigadors, empreses, ciutadans, organitzacions públiques i associacions puguin crear solucions innovadores per resoldre reptes de la vida real, i generar un impacte social real.

L’ECIU University vol canviar la manera de gestionar l’educació universitària, passant d’una perspectiva basada exclusivament en títols a una de basada en múltiples oportunitats d’aprenentatge i assoliment de competències. En aquest sentit, representa un exemple únic d’universitat europea que crea, posa en marxa i avalua no només un model de formació sinó també un sistema d’innovació que comprèn l’educació, la recerca, la valorització i la transferència, però també l’administració, la governança i les relacions amb l’entorn en un marc d’innovació en tots aquests àmbits.

Més informació a l’enllaç ECIU University a la UAB o al web principal d’ECIU