El departament ofereix les mencions, complements dels graus de Matemàtiques i d'Estadística Aplicada, que apareixen al títol de grau oficial que obté l'alumne. Són una via d'especialització que enllaça directament amb el futur laboral o amb els estudis posteriors de màster o de doctorat.

Amb les mencions els nostres estudiants poden optar a una formació més transversal. Les mencions de caràcter interdisciplinar comparteixen assignatures amb titulacions d'Enginyeria o d'Economia, la qual cosa és possible i realment viable a la UAB, que ofereix aquestes titulacions en un mateix campus.

 Mencions del Grau de Matemàtiques 
Mencions del Grau d'Estadística
Mencions del Grau de Matemàtiques
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits de les assignatures vinculades a cada itinerari. La resta de crèdits optatius es poden cursar de la mateixa menció o de la relació d'assignatures optatives de quart curs
Menció en Estadística Menció en Economatemàtica
 • Anàlisi Multivariant
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Inferència Estadística
 • Econometria
 • Disseny d'Experiments
 • Bioestadística
 • Models Lineals
 • Introducció a l'Economia
 • Gestió Financera
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Anàlisi Multivariant
 • Sèries Temporals
 • Econometria
 • Models Lineals
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
Menció en Enginyeria Matemàtica Menció en Matemàtica Fonamental
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Anàlisil Numèrica
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Programació Avançada
 • Intel·ligència Artificial
 • Tractament del Senyal
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Models Linials
 • Sistemes Dinàmics
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques (obl. menció)
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona