Erasmus estudi


Què és ERASMUS?

El programa ERASMUS promou la mobilitat i intercanvi de personal docent, estudiants i administradors de centres educatius superiors.

Contractes institucionals

La UAB ha establert contractes institucionals amb certes universitats europees. En la següents llista es troben aquelles amb les que hi ha intercanvi d'estudis de Matemàtiques.

Johannes-Kepler-Universität Linz

Universität Wien

Vrije  Universiteit  Brussel

Katholieke  Universiteit  Leuven

Université de Genève

Universität Bielefeld

Technische  Universität  Dresden - Tu Dresden

Georg-August-Universität Göttingen

Universität  Kaiserslautern 

Ludwig-Maximilians-Universität München

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Københavns Universitet

Université de Bordeaux I

Université de la Rochelle

Université Claude Bernard (Lyon I)

Université des Sciences et Techniques du Languedoc

Université Nancy 1 (Henri Poincaré - UHP)

Université Paris Nord  - Paris 13

Université de Perpignan

Université de Poitiers

Université Paul Sabatier - Toulouse III

Panepistimio Egeou 

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi dell'Aquila

Università degli Studi di Padova 'IL BO'

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Universidade Nova de Lisboa

Silesian Technical University (Politechnika Slaska)

Uniwersytet  Mikolaja Kopernika

Uniwersytet  Warszawski

Linköpings Universitet

Jyväskylän Yliopisto

Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu

Yildiz Teknik Universitesi

Koç University

Queen's University Belfast

University of Aberdeen

The University of Glasgow

Es pot trobar més informació a la Web de la UAB

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licitus varia cada curs i normalment s’obre a mitjans de Febrer per 3 setmanes. Per a més informació, consulteu la web de l'Àrea de Relacions Internacionals i cartells informatius  de la facultat. La sol.licitud s'ha de presentar telemàticament a l'Àrea de Relacions Internacionals.

En la selecció dels candidats es valorarà -preferentment- l'expedient acadèmic. Es pot demanar una certificació de coneixement d’idioma.

Per a les sol.licituds, consulteu la Web de la UAB.

La beca Erasmus

La beca ERASMUS només és un complement. Representa no haver de pagar la matrícula a la universitat de destinació (però sí a la UAB!) i ajuda a pagar les despeses ocasionades per l'estada a l'estranger. Hi ha l’opció de demanar beques complementàries de la Generalitat i el Ministeri.

Requisits dels candidats

• Ser estudiant de la Titulació de Matemàtiques de la UAB.

• Tenir un coneixement suficient d'una de les llengües oficials del país de destinació.

Per a més informació consulteu la Web de la UAB

Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona