Llibres


 • J. Bruna i J. Cufí. Anàlisi Complexa 1a. edició. Manuals de la UAB núm. 54, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004. ISBN: 978-84-490-2559-4
 • A. Reventós. Afinitats, moviments i quàdriques. 1a. edició. Manuals de la UAB núm. 50, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004. ISBN: 978-84-490-2554-9.
 • R. Antoine, R. Camps, J. Moncasi. Introducció a l'àlgebra abstracta. Amb elements de matemàtica discreta. 1a. edició. Manuals de la UAB núm. 46, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004. ISBN: 978-84-490-2515-0.
 • F. Cedó i V. Gisin. Àlgebra bàsica, 2a. edició, Manuals de la UAB nº 21, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2007. ISBN 978-84-490-2495-5.
 • R. Delgado de la Torre. Probabilidad y estadística para ciencias e ingenierías. Delta publicaciones, 2007 ISBN: 978-84-96477-75-9.
 • A. Reventós. Geometria axiomàtica. IEC, Societat Catalana de Matemàtiques, núm. 5. ISBN:978-84-92583-94-2..
 • X. Bardina, M. Farré i P. López-Roldán. Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i humanes. Volum 2. Descriptiva i exploratòria bivariant. Introducció a la inferència. UAB Servei de publicacions, 2005. ISBN/ISSN: 84-490-2425-0
 • M. Farré. Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i humanes. Volum 1. Descriptiva i exploratòria univariant. UAB Servei de publicacions, 2005. ISBN/ISSN: 84-490-2412-9.
 • F. Cedó i A. Reventós. Geometria plana i àlgebra lineal. Manuals de la UAB núm 39, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004. ISBN: 84-490-2367-X.
 • M. Castellet, I. Llerena. Álgebra Lineal y Geometria, Ed. Reverté, Barcelona 1991.
 • M. Castellet, I. Llerena. Àlgebra Lineal i Geometria, Universitat Autònoma de Barcelona, Manuals 1, Bellaterra 1988.
 • M. Castellet. Mètodes algebraics a la topologia, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l’Educació, Barcelona 1978.
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona