Materials docents


 

  • X. Bardina. Càlcul de Probabilitats. Materials de la UAB, num 139, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2004. ISBN/ISSN: 84-490-2348-3.
  • Josep M. Burgués (amb la col·laboració de'n J. López: Dibuixos i problemes). Integració i Càlcul vectorial. Materials de la UAB num 94, 2ª edició. Materials 94. Univ. Autònoma de Barcelona 2002. Bellaterra, 2002.
  • Josep M. Burgués (amb la col·laboració de'n J. López: Dibuixos i problemes). Integració i Càlcul vectorial. Materials de la UAB num 94, 1ª edició. Materials 94. Univ. Autònoma de Barcelona 2002. Bellaterra, 2001.
  • M. Castellet. Llengua, ciència i cultura. Crònica d'una passió matemàtica. Proa, La Mirada, núm. 55, Barcelona, 2002. ISBN: 974-84-8437-451-0.
  • A. Gasull, Fes Matemàtiques!. 1a. edició. Matemàtiques 2001. ISBN: 84-490-2260-6.
  • M. Farré i A. Ruiz. Pràctiques d'estadística amb SPSS. Materials de la UAB, num 80, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1999.
  • A. Alabert. Mesura i probabilitat, Universitat Autònoma de Barcelona, Materials 23, Barcelona 1997.
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona