Treballs de Grau Matemàtiques


Treballs de fi de grau de Matemàtiques 2012-132

 • Derivadas simétricas, propiedad de la mediana y series de Fourier. Abanda Elustondo, Amaia (tutor: Gonzalez, Jose)
 • Corbes algebraiques. Alberola Padilla, Sergi (tutor: Joaquim Roé)
 • Estudi, simulació i control de models discrets d'epidèmies. Albiol Cabrera, Núria (tutor: Asier Ibeas)
 • Creació d'interfícies gràfiques amb R: aplicació a la modelització i simulació de granges industrials. Amores, Míriam (tutor: Farré, M. i Alabert, A.)
 • Obtención de presentaciones de grupos a través de acciones. Bustillo, Jaime (tutor: Pitsch, Wolfgang)
 • Estudi, simulació i control intel·ligent de models continus d'epidèmies. Cabanas Ballbé, Ada (tutor: Asier Ibeas)
 • Cicles límit d'equacions diferencials al pla. Corominas Auguets, Gerard (tutor: Jaume Llibre)
 • Geometria Integral: La fórmula cinemàtica de Blaschke i Santaló. Debernardi Pinos, Alberto (tutor: Reventós, Agustí)
 • Formes normals. Folguera, Núria (tutor: Gasull, Armengol)
 • Teoria de l'índex i Teorema de Poincaré-Hopf per camps continus sobre superfícies compactes. González Muñoz, Daniel (tutor: Jaume Llibre)
 • Càlcul de connexions heteroclíniques de codimensió >2 d'òrbites periòdiques. Llorente, Roberto (tutor: Mondelo, JM)
 • Aplicacions de la diferenciació automàtica. Lluch Alvarez, Eric (tutor: Mondelo, JM)
 • Hyperbolic Integral Geometry. Martin Navarrete, Rocio (tutor: Reventós, Agustí)
 • Combinatorics of the Quantum Harmonic Oscillator. Mateo Campo, Clara (tutor: Joachim Kock)
 • Moviment Brownià i introducció al càlcul estocàstic. Ortiz Ribera, Joan (tutor: Jolis, Maria)
 • TBA (Matemàtica financera). Puche Niubo, Marc (tutor: Àngel Calsina)
 • Geometria i Dinàmica: el flux geodèsic en superfícies de curvatura negativa. Riba Garcia, Ricard (tutor: Marcel Nicolau)
 • Generalizing Semiring induced Valuation Algebras. Roca Lacostena, Jordi (tutor: Jesús Cerquides)
 • L'equació del trànsit: l'obstacle temporal. Ros Sole, Jesús (tutor: Àngel Calsina)
 • Indicadors de Lyapunov. Torres, Alonso (tutor: Mondelo, JM)
 • Physical-layer network coding: constellation design over rings. Zarza, Irene (tutor: Vázquez, M. Ángeles)
 • Invariants polinòmics en teoria de nusos: el Polinomi de Jones i l'aproximació de la mecànica estadística. Collell, Guillem (tutor: Porti, Joan)

  ESTUDIANTS GMAT+ENG INF
 • Aplicació per a la transferència de color entre imatges. Balagué, Ricard (tutor: Benavente, Robert)
 • Privacitat i cerques Web. Juárez, Marc (tutor: Guillermo Navarro)
 • Aplicación basada en técnicas NPL para la detección de sentimientos en la web. Machado, Silvia (tutor: Gonzalez, Jordi)
 • Borrador de turistas en fotografias. Garcia Martinez, Victor (tutor: Sánchez, F. Javier)

  ESTUDIANTS LLMAT+ENG INF
 • Diseño de un sistema de control para buques. Gamez, Alba (tutor: Ibeas, Asier
 • Natural Language Processing Using Machine Learning. Nieto Piña, Luis (tutor: Rusiñol, Marçal)

Treballs de fi de grau de Matemàtiques 2011-12

 • Periodic Orbits for Non-Autonomous Differential Equations and Applications to Fluid Mechanics. Jaume Alonso Fernández (tutor: Armengol Gasull)
 • La geometria dels billars. Elsa Armengol Montejo (tutor: David Marín)
 • Mètodes de Monte Carlo basats en cadenes de Markov. Tània Arnau Serra (tutor: Mercè Farré)
 • Geodèsiques i d'altres trajectories físiques sobre superfícies de l'espai. Elena Arroyo Pedraza (tutor: David Marín)
 • Identificació d'outliers en el tipus de canvi. Ariadna Aubets (tutor: Joan del Castillo)
 • Anàleg de la funció zeta en característica positiva, funció zeta de Carlitz-Goss. David Bachiller Pérez (tutor: Francesc Bars)
 • Optimització d'empaquetament en 3D. Ana Costa Ramón (tutor: Aureli Alabert i Manuel Castellet)
 • Anàlisi harmònica d'operadors acotats.Marc Fraile Fabrega (tutor: Joan Verdera)
 • Anàlisi convexa de funcions espectrals.Diana Garcia (tutor: Aris Daniilidis)
 • Mecànica Celeste. Marc Guirao Galcera (tutor: Jaume Llibre)
 • Ones Viatgeres. Marc Jorba Cuscó (tutor: Armengol Gasull)
 • Utilització de les SVM (support vector machines) per a l'anàlisi i predicció de senyals biomèdiques Carles Molina Mendiola (tutors: Josep Maria Mondelo i Vicenç Soler)
 • Anàlisi complexa en una variable vs anàlisi complexa en vàries variables: el paper del suport en les equacions de Cauchy-Riemann. Christian Molina (tutor: Josep Maria Burgués)
 • Grafs aleatoris i circuits elèctrics. Ruben Muñoz Aragón (tutor: Alejandra Cabaña)
 • Mètodes de simulació en Sistemes Dinàmics. App to spaceflight. Lluís Olivella Matutes (tutor: Josep Maria Mondelo)
 • El mètode de Phragmén per assignar escons en eleccions parlamentàries. Maria Oliver Parera (tutor: Xavier Mora)
 • Aprenentatge en xarxes Bayesianes dinàmiques. Anna Renau Rosell (tutor: Mercè Farré)
 • Matemàtiques tropicals. Albert Rodríguez Mulet (tutor: Joaquim Roé)
 • Estudi de la dinàmica de la família d'aplicacions f_mu (x)=mu*x*(1-x) amb mu>0. David Rojas Pérez (tutor: Francesc Manyosas)
 • proximaciones numericas en diferencias finitas de un modelo matematico para la quimiotaxis. Ruth Talarn Tomàs (tutor: Susana Serna)
 • Indicadors dinàmics. Alonso Torres (tutor: JM Mondelo)
 • La correspondència bijectiva de teoria de Galois no finita. Jone Uría Albizuri (tutor: Francesc Bars)
 • Caos a sistemes discrets. Carolina Venteo (tutor: Lluís Alsedà)

Treballs de Grau Matemàtiques 2010-11

 • Posició del sol i problemes relacionats amb la seva ombra. Christian Bajo (tutor:Joan Girbau)
 • Aplicacions de l'optimització a comunicacions sense fils. Sergi Banach Garcia de Alcaraz (tutors: Aris Daniilidis i Gonzalo Seco)
 • Bifurcacions als sistemes dinàmics. Víctor Bellón (tutor: Argmengol Gasul)
 • Convergència en llei cap al moviment Brownià. Giulia Binotto (tutor: Xavier Bardina)
 • El Teorema de Poincaré-Hopf. Raquel Cabus (tutor: Jaume Llibre)
 • Seqüenciació Shotgun de l'ADN: elements probabilístics. Alba Carné (tutor: Mercè Farrè)
 • Estudi d'una nova tècnica de detecció de senyal per a receptors de comunicacions a partir de la teoria de valors extrems (EVT). Gabriel Casado (tutor: Frederic Utzet i José López Salcedo)
 • Extensions del teorema de Shannon i aplicacions a les comunicacions. Judit Castro (tutor: Julià Cufí i Gonzalo Seco)
 • Topologia computacional. Jesús Cerquides (tutor: Joan Porti)
 • L’esfera celeste i el temps. Montserrat del Olmo i López (tutor: Jaume Llibre)
 • Els processos de ramificació. Aplicacions a l'extinció de poblacions i dels cognoms. Oriol Dolcet (tutor: Maria Jolis)
 • Simulació d’experiments de difracció amb FFT. Carme Font Moragón (tutor: Josep M. Mondelo i Agneta Svensson "Sincrotró Alba")
 • Anàlisi convexa de funcions espectrals. Diana García Fernández (tutor: Aris Daniilidis)
 • El model de volatilitat estocàstica de Heston. Diana González Camara (tutor: Frederic utzet)
 • Mecànica Celete. Marc Guirao (tutor: Jaume Llibre)
 • Invariante de Dehn de poliedros en dimension 3. Cristina Hernández Parejo (tutor: Wolfgang Pitsch)
 • La funció de període per a sistemes integrables. Helena Jiménez Millán (tutor: Argmengol Gasull)
 • L’equació d’Euler, I. Daniel López Andéchaga (tutor: Joan Verdera)
 • SDP relaxation and applications to optimal beamforming. Iain MacLellan (tutor: Aris Daniilidis i Gonzalo Seco)
 • Introducció al llibre "Proofs from the book”, II. Miquel Martínez López (tutor: Jaume Llibre)
 • L’equació d’Euler, II. Lluis Olivella Matutes (tutor: Joan Verdera)
 • Long-Term memory in stock market prices. Isis Pina (tutor: Alejandra Cabaña)
 • Introducció al llibre "Proofs from the book”, I. Sergi Pont (tutor: Jaume Llibre)
 • La funció zeta de Riemann, diverses meravelles de la funció. Miquel Raïch Regue (tutor: Francesc Bars)
 • Òrbites periòdiques per a equacions diferencials. David Rebolo Pérez (tutor: Argmengol Gasull)
 • La formulació de la conjectura de Birch-Swinnerton-Dyer, un dels problemes del mil.leni de l'Institut Clay. Jordi Ribes González (tutor: Francesc Bars)
 • Interpolació en 2 variables. Jordi Rius (tutor: Joaquim Roé)
 • El Teorema de Pick i les seves generalitzacions a dimensió més. Mª Teresa Sánchez
 • Rècords i probabilitat. Jesús Serrano (tutor: Xavier Bardina)
 • Variables “dummy” afectant a l’anàlisi estructural d’un model general de regressió. Irene Soto (tutor: Consuelo García Tejedor)
 • L'Anàlisi Matemàtica a la teoria de Probabilitats i Processos estocàstics. Esther Valdivia (tutor: Juan J. Donaire)
 • Missions espacials en camps gravitatoris irregulars. Arnau Valls i Brusco (tutor: Josep M. Mondelo)
 • Valoració de les opcions no plantejades en votacions preferencials on es permeten rànquings incomplets. Natàlia Vilor (tutor: Xavier Mora)
Postgrau al Departament Màsters i doctorat

 

Doctorat Doctorat Matemàtiques

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona