Sicue / Sèneca


Què és SICUE?

SICUE (Sistema de Intercambios entre Centros Universitarios de España) és un programa que es va posar en en funcionament el curs 2000/2001 per fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles, inspirat i motivat per l'experiència en el veterà programa Sócrates-Erasmus. És un conjunt d'acords institucionals entre titulacions de diferents universitats per permetre la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants entre elles. Garanteix l'equiparació d'assignatures cursades a una universitat espanyola diferent de la pròpia. L’estada típica és d’un semestre (4 mesos) o d’un curs acadèmic (9 mesos). També s’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques.

Què és SÉNECA?

És un programa de beques de suport al programa d'intercanvi SICUE. Per a marxar no és necessari tenir una beca, només una plaça d'intercanvi SICUE.

Contractes institucionals

Pel proper curs 2009/2010, la Secció de Matemàtiques de la UAB ha establert contractes institucionals amb les universitats següents:

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad del País Vasco
Universitat de València
Universitat de València
Universidad de Granada
Universidad de Málaga
Universitat de les Illes Balears
Universidad de Sevilla
Universidad de la Laguna
Universidad de Murcia

Es pot trobar més informació a la Web de la UAB.

 

Terminis

Hi ha una diferenciació entre la sol·licitud de plaça d'intercanvi dins el programa SICUE i la sol·licitud de beca SÉNECA d'aquells estudiants que prèviament hagin aconseguit una plaça d'intercanvi SICUE. Per tant es tracta de dos tràmits diferents. Per a obtenir beca cal primer tenir una plaça SICUE. (Vegeu més avall els requisits.

Presentació de sol·licitud de plaça d'intercanvi SICUE: Habitualment s’obre el termini a mitjans de Febrer (per unes 3 setmanes).

Presentació de sol.licituds de beca SÉNECA: Habitualment s’obre el termini a mitjans de Febrer (per unes 3 setmanes).

Més informació a la Web de la UAB.

Requisits dels candidats

Per a una plaça Sicue

Ser estudiant de la Titulació de Matemàtiques de la UAB o estudiant de la Diplomatura d'Estadística de la UAB el 2008/2009 i matricular-se el 2009/2010. En el cas de la titulació de matemàtiques, cal haver superat 90 crèdits i estar matriculat de 30 més. En el cas de la Diplomatura cal haver superat 30 crèdits al presentar la sol.licitud i estar matriculat de 30 més.

Per a una beca Sèneca

Tenir plaça SICUE (en una Universitat d’una província diferent de la pròpia) i una nota mitjana d'expedient 1,5 (entre aprovat i notable).

Per la Titulació de Matemàtiques, en el moment de la incorporació s’hauran d’haver superat 120 crèdits.

Per la Diplomatura, en el moment de la incorporació s’hauran d’haver superat 60 crèdits.

La resta de requisits es poden consultar a la Web de la UAB.

Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona