Formació

Oferta de crèdits 1r semestre 2021-2022 (ECTS)

Tallers 1r semestre 2021-2022

Oferta de crèdits 1r semestre 2020-2021  (ECTS)

1-Agents de Salut i Festa (79541)

 

El context universitari ofereix múltiples opcions de gaudir: gent nova, noves experiències i emocions, trobades en grup, festes, etc. Molt sovint, en aquestes situacions es posen en joc els nostres cossos a través de les relacions, de l'expressió de les sexualitats, o dels consums de substàncies. D’aquí esdevé la importància de tenir uns coneixements que garanteixin que podem gaudir amb cures.  En aquest sentit, els agents de salut tenen una funció molt evident al campus: aportar aquests coneixements a la resta d’estudiants, fomentant l’autonomia i la consciència imprescindibles per a la pressa de decisions d’autocura dins del gaudi.  Per tant, en aquesta formació es tractaran les diferents temàtiques relacionades amb la tasca preventiva i de reducció de riscos dels agents de salut, especialment en un context de festa.  

Taller dirigit a:

- Estudiants i personal docent interessats/des en aprendre eines de prevenció pel desenvolupament de les seves tasques professionals.  

- Estudiants interessats/des en ser agents de salut voluntaris/àries al Programa de Salut durant el curs 2021-2022, amb possibilitat de reconeixement de crèdits. 
 

Dates i horaris:  4 sessions teòriques, 1 pràctica.

-Dilluns 18 d’octubre 2021, de 15 a 18 hores

-Dimecres 20 i 27 d’octubre i Dilluns 25 d'octubre, de 15:30 a 18 hores

-Dijous 4 de novembre de 2021 (pràctica a la Festa Major de la UAB), horari per determinar.

Format: presencial. Mòdul 1 - Aula 13 de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Crèdits: 1 ECTS
Preu: 25€
Programa del taller: aquí.
Inscripció: formulari.

Avaluació:
- Cal entregar una memòria final.
- Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat. 

2-Sexualitat i afectivitat. Una mirada integradora (Codi 78973)

La formació tractarà diferents temàtiques relacionades amb l’afectivitat, la sexualitat i el sexe saludables emmarcades en del concepte de salut. La formació anirà enfocada a promoure una mirada crítica i reflexiva envers la sexualitat, incloent l’afectivitat, el plaer, les infeccions i malalties de transmissió sexual, la diversitat d’identitats de gènere i orientacions, els drets sexuals i reproductius, i les línies de prevenció. Hi haurà una part de la formació destinada a les problemàtiques relacionades amb el sexe (ITS, disfuncions, embarassos no desitjats) i la seva prevenció. El programa també pretén introduir la reflexió i coneixement sobre els drets de les persones que conviuen amb el VIH, la perspectiva dels drets sexuals i reproductius, i aspectes de violència de gènere i vulneració de drets dels col·lectius LGBTI+.

Dates i horaris: 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre i el 2 i 9 de desembre. De 15 a 17h. 

Format: presencial.
Crèdits: 2 ECTS
Preu: 40€
Programa: pendent.
Inscripció: formulari.

Avaluació:
- Cal entregar una memòria final.
- Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat.